Historie fra Beder kirke

Denne site er en del af en rapport fra Kulturambulancen, Netværker april 1997. Klik her for introduktion og indhold

Beder Kirke ligner den i Malling, dog med den forskel at kirken i Beder er præget af at den lå i et fattigere sogn end Malling. I middelalderen, og så længe domkapitel bestod, var Kirken underlagt ærkedegnens tilsyn. I forbindelse med at herregården Skomstrup blev ophøjet til Baroniet Wilhelmborg i 1673. Her overdrog Kongen pastornaretten over Beder Kirke til baron Wilhelm Gyldenkrone. Kirken forblev i baroniets eje indtil den overgik til selveje den l. Juli 1913. Sognet fik sin egen præst i 1576, tidligere betjentes embedet af en præst bosiddende i Århus. Siden 1653 har Malling været anneks til Beder. Et sagn, ifølge præstens indberetning i 1623, fortalt af gamle folk. siger at sognets fornemmeste mænd var draget til Rye for at købe kirkens S.Laurentius figur. Det måtte de imidlertid opgive, da de ikke havde nok at betale med. Men da de kom hjem, fandt de helgenfiguren stående midt på alteret, ingen vidste hvor den var kommet fra. En romansk billedekvader på 38 0– 52 centimeter er indemuret i tårn-underdelens vestgavl. Den viser en kriger med et stort rundt hovede og sværd og skjold. Ved hans venstre side anes et dyr og ved hovedet muligvis en klokke? Det er en hilsen fra længst svundne tider. Det nuværende pyramidespir er ifølge jernbogstaverne og tallene på vestgavlen, bekostet af Baron Wilhelm Gyldenkrone, til Wilhelmsborg i 1794. Der er en gravsten i kirken over Ole Knudsen og Kirsten Sørensdatter og deres I I børn fra 1600 tallet. På stenen er der graveret deres navne og nedenunder står der følgende: Her hviler vi elve små børn og venter på dommedag, igen skal vi opstå. På rammen er der et bibelcitat fra jobs bog 19,25 Jeg ved at min frelser lever…..

Beder Kirke i dag

Sognepræst i Beder hedder Knud Klausager Sørensen. Præstegården ligger på kirkebakken 58, 8330 Beder, telefon 86936017. Ved siden af ligger sognegården. I kirken er der gudstjeneste hver Søndag og helligdag kl. 9.30 eller klokken 11.00. Under gudstjenesten er et pusterum for både små børn og deres forældre, det vil sige at en eller to voksne tager børnene med over i sognehuset under salmen før prædiken. Hvor der bliver fortalt om søndagens tekst i et sprog så børnene kan forstå den, her er der også mulighed for at tegne og lege.

Børnene kommer tilbage til kirken når der er altergang. Der er mulighed for at få en kop kaffe i sognehuset efter gudstjensten. Den sidste søndag i måneden er der aften sang i kirken, det hedder Syng med. Kristi Himmelfartsdag bliver Beder kirke pyntet af gartnerskolen. Der er gudstjenesten kl I I .00 og kirken vil være åben hele dagen, det slutter med aftensang klokken 19.30. Ved familiegudstjenste medvirker FDF ‘erne, ligesom de er med til at arrangere en skovtur i præstegårdshaven for alle generationer. I år er det søndag den 17. august. Kirken har også et ungdomskor, der medvirker ved gudstjeneste arrangementer, ligesom der holdes koncerter i kirken.

Aktiviteter i sognehuset

Før Beder fik sin sognegård, foregik alle møder i præstegårdens private stuer, der kunne være fra 40 til 90 mennesker her. Det er derfor en kæmpe gevinst for sognet, åt de nu har met et godt værested. Her foregår der mange ting, blandt andet mandagstræf den første mandag i måneden. Mandag den 7 april klokken 14.30 er der foredrag, hvor man kan møde mennesket bag Ebba Strange. Fællesfritid bruger også sognegården. Der har for eksempel været et foredrag om Ny kunst i kirken, og den 15/3 startede et hold om NLP og børn. Sognegården bruges også af Fredagsfamilien, det er familier med børn, som samles hver anden fredag i måneden. De starter med aktiviteter for børn fra 0 – 8 år, det der også hedder Beder Børne Bande. Der bliver fortalt bibelhistorie, sunget, leget og meget mere. Senere er der fællesspisning, med andre familier i området. Når børnene er kommet i seng er der bibelkreds for voksne klokken 20.00. Karen Edel Henneberg udtrykker et ønske om at starte en juniorklub. De ønsker også at nogle flere vil finde frem til fredagsfamilien. Kontaktpersoner er Karen Edel Henneberg telefon 86938504 og Birgitte Sølvkær telefon 86936710.

Præstens mange opgaver

Klausager har en del at gøre med Humør klubben, det er pensionister der bruger idrætscenteret Egelunds lokaler. Klausager er nu i gang med at planlægge en udflugt med klubben. Der kommer cirka 40 – 60 pensionister i klubben. løvrigt er præsten ude til sygebesøg, fødselsdage og andre mærkedage. Der er konfirmationsundervisning af to hold, og samtaler med dåbsforældre og med brudepar. Det er både glædelige og sørgelige begivenheder en præst tager del i, der skal både lyttes, trøstes og deles glæde med folk i sognet.

Kirkerne i Beder og Malling er gamle, man kan sige at slægter har fulgt slægters gang! Ligesom der stod på gravstenen over Ole Knudsen, Kirsten Sørensdatter og de elve børn! Det der stod i jobsbog. er også vigtige ord i dag, og findes også på gravstene anno 1997. Det kristne budskab har ikke forandret sig, selv om verden har, og måden hvorpå vi formidler budskaber. Kirkens område er kort sagt, de mennesker der bor i sognet. De fleste vil opleve, at de på et eller andet tidspunkt har brug for kirken hvad enten man bor i Beder eller Malling.