Historie fra Malling Kirke

Denne site er en del af en rapport fra Kulturambulancen, Netværker april 1997. Klik her for introduktion og indhold

Malling Kirke er bygget i Valdermartidens store kirke-bygge periode, år ca. – 1150. To romanske ligsten er indmuret i våbenhusets vestmur. I den ene af disse er afbildet en katolsk præst med inskriptionen: Magnusfra Malemd (Malling ), måske en af de allerførste præster ved Malling kirke. I sengotisk tid formentlig i slutningen af 1300- tallet, ændredes kirken radikalt både inde og ude. Man forlængede kirkeskibet mod vest med ni meter, således at kirken nu blev 31 meter lang.

Der blev også bygget et tårn over en del af forlængelsen, hvorved der kom et tårnrum med særlige brede mure, for at bære det svære tårn. Ved en udgravning i 1943-44 blev det fastslået at Malling kirkegård repræsenterer et usædvanlig fortids minde. Fra den tidlige middelalder har det været en befæstet kirkegård også kaldet folkeborg. I dag kan man se en restaureret ruin af forsvars tårnet, men også de tykke mure omkring kirkegården vidne om dens tidlige funktion.

Nils Rasmussen Horsens var sognepræst i Malling og provst i Ning herred. Da han døde i 1645, skete der noget mærkelig med embedet, som næppe havde fundet sted idag. Der skete nemlig det at tredielæreren ved Århus Katedralskole som var læsemester i theologi, søgte og fik embedet som sognepræst i Malling. Men vel at mærke ikke sådan at han skulle flytte ud for at være præst i Malling. Han kunne blive ved med at være lærer på Århus Latinskole, men havde hele sin indtægt ved sit præstekald. Til gengæld skulle han sørge for at der hver Søndag og Helligdag blev prædiket i Malling kirke, og at der var en til at besørge bryllupper og begravelse Til at begynde med havde han en kapellan men i 1647, indledte han et samarbejde med præsten i Beder. Denne skulle besørge præstetjenesten i Malling, og derfor fik han også alt hvad der faldt som offergaver og accidenser i Malling kirke. Indtægten fra præstegården tilfaldt stadig præsten i Malling.

Malling Kirke i dag
I dag hedder præsten i Malling Fin Malthe Madsen Kirkevej 3, telefon 86931732 og han træffes alle hverdage fra kl 12-13 undtagen fredag. Præstens arbejde i sognet, Gudstjeneste ligger hver søndag og helligdage enten kl 9.30 eller 11.00. Der er også familiegudstjeneste, når det kan passe ind i programmet. Malthe besøger plejehjemmet en gang om måneden, og er der også ved hjemmebesøg og ligende. Der kommer omkring 50 mennesker i kirken om Søndagen til gudstjeneste. Ved barnedåb kan der være op til 70-80 mennesker i kirke.

Aktiviteter i Sognegården
I sognehuset bliver der arrangeret foredrag i vinterperioden, I år handlede det om Martin Luther og strækker sig over 14-16 aftener, hvor omkring 30-40 Malling beboere finder vej til sognegården. Malling kirke har også et ungdomskor, som i øvrigt holder koncert i sognegården den 28 Maj kl 19,30 i anledning af den lokale festuge. Koret er ledet af Winni Kilsgaard. Fællesfritid er nu også begyndt at bruge Malling sognegård. blandt andet kommer en studiekreds i litteratur, ledet af tidlige højskolelærere Tove Vind.

Præsten siger i et interview inden Påske, at der er et særdeles godt samarbejde med FDF spejderne i Malling, som han underviser. De medvirker også gerne til familie gudstjeneste i kirken. Malthe medvirker på grund af sin gode fortælle kunst ved mange arrangementer, her også de danske drenge spejder juleafslutning.