Kalender 2019 april

Amalieborgs jorder

Fælleshaver og grønne områder

Foto: øverst Amalieborg ca. 1950 / nederst Amaliegården 2018 Thomas Rasmussen.

Amalieborg matr. 14a var fra starten en lille ejendom og fæstegård under Vilhelmsborg. Søren Christiansen købte gården i 1852, senere også matr. 3e og matr. 11 b. Jordarealet blev derved dobbelt så stort. Det meste af jorden lå syd for gården mod Malling.1 1947 var arealet blevet til 17 td. land.

Amalieborg lå på Bymosevej, der nu hedder Byagervej. Der gik en markvej ca. 150 m. ned til gården, omtrent hvor Egelundstien er. Stuehuset var grundmuret og udbygningerne bygget i kampesten. Gården lå lige syd for, hvor børnehuset Himmelblå ligger.

Gården havde haft mange ejere. Flere solgte den igen efter få år. Den sidste ejer Hans P Jakobsen købte gården i 1952 og solgte i 1979 ejendommen til Aarhus Kommune. Gården blev nedrevet. I 1983 købte Kommunen også matr. 11b.

Markerne blev til det grønne område syd for Alboa boligforeningens, Egelundsparken langs med Egelundsstien. Jorden med Fælleshaverne bag Byagerparken og området hvor de nye stier blev etableret i 2016, er jord fra Amalieborg.

Haverne opstod i 1993, hvor nogle ildsjæle ville afprøve ideen om at etablere en have og dyrke grøntsager i fællesskab. Siden 1999 har foreningen heddet “Fælleshaven i Beder”, jorden udlejes af Aarhus kommune.

Amaliegården, integreret institution der blev indviet i 1989, har ligesom Amalieparken navn efter gården, men ligger på jord der har tilhørt Kristiansgård. Børnehuset Himmelblå, blev taget i brug i 1991.

Tilbage til oversigt