Kalender 2019 august

Præstegårdsjorden

Omkring Beder Kirke

Foto: Øverst postkort 1920 / nederst Beder Seldrup skole 2018 L Frandsen.

Beder Præstegård matr. 1a. havde indtil 1930 omkring 60 td. land og desuden en skov i Fløjstrup. Jorden var forpagtet ud.

En ny jordlov i 1919 betød at præstegårdenes jord skulle udstykkes, når forpagtningen udløb. I Beder skete det i 1930. Pastor Kelstrup ville gerne have beholdt de 20 td. land han kunne ifølge loven, og gårdmændene i menighedsrådet støttede dette.

Kirkeværge 0. C. Dybkjær, der var fortaler for husmandsbevægelsen og redaktør af deres blad, var imod dette, da han ikke mente 20 td. land kunne være rentable. Desuden var præstegårdens udbygninger i en forfatning, så de skulle fornyes, hvis der stadig skulle være et landbrug på gården.

O C. Dybkjær fik alle overbevist om, at al jorden skulle udstykkes. På den tidligere præstegårdsjord blev der oprettet 6 husmandsbrug i 1930. Jorden fra disse landbrug er siden udstykket igen.

Beder Seldrup skolen, nu Bibliotek og Fritidscenter blev taget i brug i 1929, ligger på præstegårdsjord. Stokrosevej og Stenrosevej blev bygget fra 1968 til 1973. Fuldenvej nr. 137 til nr. 201 i 1988-89. Præstelodden og Præstetoften fra sidst i 80’erne til først i 90’erne. Det nyeste kvarter, Kirkeager blev bygget 1998-2000.

Kirken har siden måttet købe jord tilbage til etablering af parkeringspladsen, ligesom materielgården er købt fra et af husmandsstederne. Skoven i Fløjstrup blev solgt i 2004, pengene blev anvendt til det nye orgel i kirken.

Tilbage til oversigt