Kalender 2019 februar

Smedegårds jorder

Teglværk, mejeri og boliger

Foto: øverst Smedegård, tegning efter fotografi 1930 / nederst Bækvej 2018 Thomas Rasmussen.

Fæsteren Jens Sørensen købte i 1854 Smedegården matr. 5a. Samme år købte han flere småbrug. Jorden strakte sig fra Banevolden i syd, over Bækvej og Bredgade til Nyvej og Smedegårds Ak, hvor stuehuset stadig ligger. I 1856 måtte han afgive jord til landevejen Odder – Aarhus.

I 1893 købte Poul Peter Nielsen fra Hørret gården. Han oprettede Malling Teglværk på Bækvej. Teglværket var i brug til omkring 1925. Sønnen Niels Poulsen Nielsen overtog gården i 1920 og havde den til 1945, hvor han solgte til Christian Laursen. I 1956 købte Beder Malling Kommune gården og forpagtede den ud til Viggo Andersen.

Udstykningen foregik løbende fra 1889 til 1966. Malling Andelsmejeri, der lå på Bredgade 90 (1889-1970), Smedegårdens arbejderboliger på Mejerivej nr. 4 og 6, blev solgt i 1944. Grundene Mejerivej nr. 1-5 var tidligere solgt fra. Bækvej nr. 21-25 blev udstykket først i 50’erne.

Parcelhusene på Smedegårds Allé kom til sidst i 50’erne, da udlængerne til Smedegården var revet ned. I 1960-62 købte Beder-Malling Boligforening jord til de gule rækkehuse nederst på Nyvej. Nyvej gik før det kun til nr. 8. I1963 blev rækkevillaerne på Smedegårds Allé bygget. Parcelhusene på Teglvangen og Banevolden blev bygget fra midt 60’erne.

Størstedelen af anlægget med parken ved Bækvej, stammer fra Smedegården.

Da kommunen i 1966 solgte stuehuset Smedegårds Allé 6 til forpagteren, var der kun en have tilbage.

Tilbage til oversigt