Kalender 2019 Januar

Toftegårds jorder

Foderstof – og boligforening

Foto: øverst ca. 1968 /nederst 2018 LF

Toftegård matr. 12a blev selvejergård i 1856, da fæster Rasmus Rasmussen købte den fra Moesgård. Jordarealet var dengang på 61 td. Land. Jorden gik fra Bredgade nr. 86, op til banen langs med denne til GI. Østergårdsvej. Nordpå over genbrugsstationen og den øvrige industri. På tværs af omfartsvejen, ud til Nymarksvej.

Omkring år 1900 byggede man husene Gl. Østergårdsvej nr. 22 nedrevet i 1975, nr. 24 og 26 samt Malling Foderstofforretning, nu Ole Mikkelsen A/S.

Sidst i 1930’erne og 40’erne blev de ulige numre på GI. Østergårdsvej fra banen til Smedegårds Allé udstykket. Ejerne af Toftegård, Rasmus og Sørine Jakobsen forpagtede i 1947 gården ud til sønnen Ove og flyttede til GI. Østergårdsvej nr. 21, huset var bygget i 1944. Ove var forpagter til 1958, da han og Esther overtog hendes barndomshjem, Kristiansgård i Beder. Toftegården blev solgt til Oves bror Per. I 1975 solgte han den til Aarhus kommune.  

Per Jakobsen fortsatte som forpagter på gården. Kommunen havde forpligtet sig til at rive bygningerne ned i forbindelse med byggemodning af jorden. Det skete først i 1985. Kommunen solgte grunden til Beder Malling Boligforening, der byggede afdelingen Smedegårds Allé.

Toftegårdens stuehus Smedegårds Allé 1d ligger stadig på samme sted, nu med naboerne meget tæt på. Den gamle markvej, der førte ud til gårdens jord, kan stadig ses lige oven for GI. Østergårdsvej 26.

Tilbage til oversigt