Kalender 2019 juli

Præstegårdsjorden

Omkring Malling Kirke

Foto: øverst postkort ca. 1955 / nederst Tværgade 18.2018 L Frandsen.

Malling Kirke havde indtil midt i 1600-tallet en præstegård. Beder og Malling pastorater blev lagt sammen og gården blev fæstegård under Aarhus Katedralskole. Malling kirke havde desuden et par fæstegårde i Pøel. De blev solgt i 1864.

Man mener, at Lundshøjgård matr. 3a, der lå lige syd for kirken, var præstegården. Efter sammenlægningen havde præsten ret til ophold på gården når han var i Malling. Lundshøjgårds stuehus blev igen præstebolig fra 1981-2013. “Stuehuset” blev i 2015 sammenbygget med sognegården.

Enken Kirsten Hansdatter frikøbte gården i 1854, og solgte den til svigersønnen i 1858. Gården blev i 1873-74 flyttet tit den nuværende plads. Avlsbygningerne, der var dels i kampesten og bindingsværk lå overfor stuehuset, hvor der er nu parkeringsplads og grønt område.

Lundhøjsgårdens jord gik fra Malling Kirkevej 4, over Ajstrupvejs nordre side til og med jorden til Ajstrupvej 57, der i 1858 blev købt fra Lundshøjgård. Malling Kirkevejs sydlige side blev udstykket omkring 1885-90, Ajstrupvej fra nr. 23 til nr. 31 fra sidst i 1890. Kvarteret mellem Ajstrupvej og Lundshøjgårdsvej kom til i 1940-60. Malling skole blev bygget i 1959.

Matr.nr. 1, der er kirkejord, hørte fra gammel tid til kirkesanger og skolelærer embedet. Denne boede i Pedholt og brugsretten fulgte læreren i Pedholt indtil 1908.

Sognerådet byggede i 1908 Malling skole på Tværgade 18 og i 1935 De gamles Hjem på matr. 1 “Degnens lod”.

Tilbage til oversigt