Kalender 2019 juni

Beder by

Udvikling 1859-2018

Foto: Et udsnit af Beder 1964 ukendt fotograf.

Beder sogn var i 1859 på 1827 td. land, ca. 1/3 af Malling sogn. Der var 523 indbyggere. Sognet bestod af Beder by, Fulden, Seldrup og Over Fløjstrup. Der var 29 gårde og 37 huse. Deraf 6 gårde og 10 huse udenfor byerne. Seldrup skole lå midt i sognet. Der var vandmøller i Fulden og Rokballe. Baroniet Gyldenkrone ejede kirken og fæstegårdene.

Beder Stationsby fik ikke samme udvikling og gavn af Hads Herreds Jernbane, som Malling fik efter 1884.1 1901 var der kun 696 beboere i Beder fordelt på 136 gårde og huse. Der var Havebrugsskole, nu JUC, dyrlægebolig, sparekasse, Kro, Andelsmejeri og telegrafstation i byen, men ingen større industri.

Indtil 1968 lå Beders gårde tæt i byen. Damgården på landevejen ca. overfor Bydammen, Gammelgård på hjørnet af Kirkebakken og Byvej. Svendgården og Eskegården også på Byvej, dernæst Kristiansgård. Engdal, der lå hvor Damgårds Alle er, flyttede fra bymidten omkring 1897. Opførelsen af butikscentret betød, at Damgård og Gammelgård blev revet ned. Stuehuset til Eskegården eksisterer stadig, Lokalcentret Eskegården er bygget på dens jord.

Ikke før omkring 1970 vokser Beder by, men så går det stærkt. Fra 675 indbyggere i 1960, til 2023 i 1970.

Kvarteret på Hvidkløver- Rødkløver- og Bellisvej, Gammelgårdsvej m.fl. blev bygget mellem 1960 og 1970. Ved kommunesammenlægningen i 1970, måtte vejnavnene ændres. Vejene hedder nu Skoleparken, Vilhelmsborgvænget og Agernvej.

I 2018 er der 4586 indbyggere i Beder.

Tilbage til oversigt