Kalender 2019 maj

Malling by

Udvikling 1850-2018

Foto: Et udsnit af Malling 1956 ukendt fotograf.

Malling var en lille landsby, indtil Hads Herreds jernbane kom. Gårdene lå i bymidten, jorderne udenfor.

1859 var Malling sogn på 4660 td. land med 1059 indbyggere. Der var 86 gårde og 70 huse. Ajstrup og Pedholt havde skole. Sognet bestod af Malling by, Vormstrup, Krekær, Pedholt, Pøel, Synnedrup, Starup, Storenor, Lillenor, Ajstrup, Elmose, Bisgård og Neder Fløjstrup. Baroniet Gyldenkrone til Vilhelmsborg ejede kirken og de fleste gårde. Veilgård, hvorfra Danmarks ældste bondeslægt Øvleslægten fra 1421 stammer, var selvejergård.

I 1879 var indbyggertallet 1368. Der var nu også skole i Malling og Neder Fløjstrup. Jernbanen kom i 1884 og byen voksede hurtigt. Udflytningen af gårdene begyndte i 1860’erne, Mallinggård i 1869, Stenhøjgård ca. år 1900 til Tværgade, stuehuset er nu børnehave. En gård på hjørnet af Bredgade og Stationspladsen flyttede til Pedholt i 1890. Sofienlyst blev flyttet i 1901.

I 1901 var der i Malling sogn 1748 indbyggere, 91 gårde og 157 huse. Der var Dampmølle, fattiggård, Landbrugsskole, lægebolig, teknisk skole, savværk, Kro, telegrafstation og Andelsmejeri i Malling og lillenor. På Malling Nymark er opført små ejendomme.

Befolkningstallet stagnerede omkring 1920. Den næste store udstykning kom i 1950’erne op til 1970 hvor befolkningstallet ramte 2500. Samtidig oplevede Malling en voldsom butiksdød, fra sidst i 60’erne måtte flere end 16 butikker lukke. Tiden hvor beboerne kun handlede lokalt var ovre, udvalget i Aarhus var større.

I 2018 er der 5275 indbyggere i Malling.

Tilbage til oversigt