Kalender 2019 marts

Kristiansgårds jorder
Skole og boliger

Foto: Øverst Kristiansgård ca. 1920 / nederst Totteparken 2018 Villy Jørgensen.

Mikkel Hasle Christiansen, senere sognefoged, købte i 1853 sin fæstegård matr. 2a af Vilhelmsborg, senere tilkøbte han matr. 4d og 10a.

Sønnen Kristian Nikolaj Christiansen overtog gården i 1881. Han var medlem af folketinget og en fremsynet mand. I 1889 solgte han jorden til Beder Havebrugsskole, nu JUC, som han var medstifter af. Allerede i 1882 etablerede han en friskole på Kristiansgård for sine egne og børnene fra byen. I 1891 byggede Beder Malling kommune en skole på Kristiansgårdsvej 3-5. Skolen fungerede til 1929 da Beder Seldrup skole på Kirkebakken 41 blev taget i brug. Huset blev købt af Beder og Malling sognes Låne og Sparekasse, der i 1968 fusioneredes med Landbosparekassen og flyttede til det nye Butikscenter.

Kr. N. Christiansen døde i 1909. Gården blev i 1911 solgt til niecen, Ane Marie og hendes mand. Manden døde samme år. I 1915 giftede hun sig med Anton Larsen. De ejede gården til 1958, hvor datteren Esther og Ove Jakobsen overtog. Anton Larsen byggede “Kristianshus” på Kristiansgårdsvej 7 i 1959.

Aarhus kommune købte Kristiansgård og rev bygningerne ned. Esther og Ove byggede i 1988 et hus neden for den gamle gård, det nuværende Klippestudie. På Kristiansgårds jorde ligger husene på Kristiansgårdsvej, kvarteret på hjørnet Beder Landevej og Byagervej, Stationsvej, industrikvarteret og det nye Tofteparken.

Plejeboligerne, på Kristiansgårdsvej, der er bygget lige hvor Kristiansgård lå, blev indviet i 2001.

Tilbage til oversigt