Kalender 2019 oktober

Sofienlysts jorder

Malling centrum

Foto: Øverst privat foto Sofienlyst ca. 1958 / nederst landbrugsjord i Malling 2018 L Frandsen.

Det meste af Mallings midtby er udstykket fra denne gård. Christen Andersen købte gården matr. 13a i 1864. Gården havde indtil da været fæstegård under Vilhelmsborg. Oprindelig var der 62 td. land til. Sofienlyst lå dengang på Gl. Østergårdsvej 3-5.

Allerede i 1869 solgte Christen noget jord og købte andet. Den første store udstykning kom i 1883 på Stationspladsen, Købmand Niels Jensen, den senere J. Torstensen A/S, Malling Kro og smeden på hjørnet af Bredgade og Ajstrupvej.

Jernbanen kom til byen i 1884 og byggeriet af huse gik stærkt. Husene inden for GI. Østergårdsvej, Bredgade, Ajstrupvej og Stationspladsen, alle huse mellem Ajstrupvej, Tværgade, Rodalvej, Starupvej til Bredgade blev udstykket fra 1880 til omkring 1930 fra Sofienlyst. Chr. Andersen døde i 1893, hustruen Anna Ohlson fortsatte med at udstykke jord. Anna byggede et hus på Tværgade 2 og boede der til sin død i 1941.

Oluf Rasmussen købte 1 1901 Sofienlyst. Kort efter flyttede han avlsbygninger til det nuværende sted på Øvlevej 16 og byggede nyt stuehus. 1 1917 købte han et stykke jord ved siden af. Jorden til Sofienlyst lå nu nordfor varmeværket og trævarefabrikken, langs banen ud til Veilgårdens jord. Stuehuset på GI. Østergårdsvej blev revet ned omkring 1930.

I 1946 overtog Oluf Rasmussens søn Maltha gården og drev den til omkring år 2000. Det sidste stykke landbrugsjord i Malling by ligger mellem Sofienlyst og banen.

Tilbage til oversigt