Kalender 2019 september

Mallinggårds jorder

Bofællesskaber og boligforening

Foto. øverst privat foto Mallinggård ca. 1960 / nederst Moselunden 2018 L Frandsen.

Mallinggård matr. 15a blev købt fra Vilhelmsborg i 1853. Dengang var der 96 td. land plus det halve af Østerskoven på Fløjstrupvej. Gården blev flyttet fra Malling by i 1869. Oprindelig var Mallinggård halvgård med Veilgård. Gårdene lå tæt på hvor Ansgar Trævarefabrik er.

Mallinggårds jorder gik fra Bredgade ad Fløjstrupvej til Østerskoven, fra skolen på Lundshøjgårdsvej til Egelund, hvor jorden, omtrent hvor Egelundsstien er, var delt mellem Veilgård og Mallinggård. Fra Mallinggård blev der solgt jord af flere omgange. I 1911 blev Bredgade 31 solgt til Aarhus Amtskommune og Distriktsjordemoderens hus blev bygget. I 1928 købte Gartner Rasmus P. Nielsen Fløjstrupvej 6, her drev han i mange år handelsgartneri.

Den største udstykning kom i begyndelsen af 1950’erne. Det var husene med lige numre på Fløjstrupvej, Lundshøjgårdsvej fra skolen og ned til Fløjstrupvej. Midt i 60’erne kom Kornbakken, Bygvænget og Havrevænget. Majsvænget i 70- og 80’erne. Beder Malling Boligforening købte i 1989-90 jord til afdelingen Mallinggårdsvej. I 1992 købte kommunen jorden til Børnehuset. Senest i 2004 er boligforeningens afdeling Moselunden bygget på Mallinggårds jord.

I 2002 blev Mallinggårds bygninger solgt til Aarhus Kommune.

En arbejdsgruppe, “Mallinggårds venner” opstod. Gruppen arbejdede for at de gamle bygninger skulle bruges som et aktivitetssted for byen. I 2003 besluttede kommunen at rive bygningerne ned og byggede bofællesskaberne Annehuse og Mallinglund. Foreningen “Malinggårds venner” blev nedlagt i 2004.

Tilbage til oversigt