Kalender 2020 januar

Malling Husholdningsskole cirka 1954. Fotograf ukendt
Malling Husholdningsskole cirka 1954. Fotograf ukendt
Starupvej 13, Malling februar 2019. Fotograf L. Frandsen
Starupvej 13, Malling februar 2019. Fotograf L. Frandsen

Malling Husholdningsskole 1928 – 1956.

Starupvej 13. Malling.

Malling Landbrugsskole oprettede i 1928 en husholdningsuddannelse. Formålet var at gøre de unge kvinder lige så dygtige til deres gerning som mændene var til deres. At de fik større personlig forståelse og glæde som husmødre og bedre økonomisk udbytte af deres betydningsfulde arbejde i hjemmet.

Skolen tilbød 3 og 5 mdr. sommerkurser. Eleverne undervistes i husholdningsfag og syning. Syge- og barnepleje foregik på sygeplejehøjskolen i Testrup. Der kom fem elever til det første kursus! Skolen håbede på fremgang.

Forstander Jørgensen, kaldte skolen ”et barn der ikke vil vokse”. Alligevel byggede han i 1930 et nyt hus. Her var husholdningsskolen om sommeren og landbrugseleverne om vinteren.

I 1937 genoplivede forstander Søren Larsen Sørensen husholdningsskolen, der da havde ligget stille i 4 år. 

Undervisningen målrettedes nu landhusmoderen, hvor gårdens produkter betød meget for økonomien. Hønseri og køkkenhave blev anlagt. I skolekøkkenet var der både kul-, brænde- og elektrisk komfur. Pigerne lærte at vaske, rulle, stryge, presse, gøre rent, blev undervist i metalpudsning, presning af herretøj, kjolesyning og håndarbejde.

Landbrugsskolen var beslaglagt af tyskerne fra 1. okt. 1944 – 8. maj 1945. Straks efter kom de danske myndigheder med tyske flygtninge.

Først i 1946 blev skolen fri. Annonceringen efter elever blev sat på fuld kraft. Der kom mange tilmeldinger. Husholdningslærerinderne skrev igen i årsskriftet om konservering, henkogning, vaskemetoder og livsfarlige karklude. Husholdningsskolen lukkede i 1956. Bygningen blev revet ned i 2019 og der blev bygget 50 nye boliger på grunden.

Klik her for at komme tilbage til oversigten