Kalender 2020 maj

Frederiksdal cirka 1915. Postkort
Cirka 1915. Postkort
August 2019. Fotograf L Frandsen
August 2019. Fotograf L Frandsen

Frederiksdal / Tyrolerkroen.

Beder Landevej 2 – 4. 

Frederiksdal hører til Mårslet sogn, men den ligger dog på Beder Landevej!

Frederiksdal var skovriderbolig, først under Moesgård ved Frederik Julius Gyldenkrone, senere under Vilhelmsborg, da Ove Gyldenkrone overtog baroniet i 1843. Baroniet blev ophævet i 1921 og Vilhelmsborg solgt til Lars N. C. Hviid. Frederiksdal blev herefter lejet ud.

Albert Andersen fik i 1932 tilladelse til at drive afholdsrestauration i Frederiksdal i sommerhalvåret. Foreninger i Aarhus arrangerede udflugter til ”Skovriderkroen”. Fra Aarhus var der køreture med hestevogne, der afsluttedes med kaffe og hjemmebag i kroen.

Indtil P. Bonderup byggede Ungdomsskolen på Stationsvej 19 i Beder, lejede skolen sig i vintrene 1932-34 ind i kroen.

April 1940 fik Frederiksdal ny vært. Hr. Rasmussen ændrede navnet til ”Tyrolerkro”. Avisen skriver at – ”Hele kroen er omdannet og fremstår som et ejendommeligt, smukt sted”-.

Fra 1942 hed værten Niels Overby. Han havde haft Turisthotellet i Malling. Han søgte og fik helårsbevilling. Desuden fik han tilladelse til udskænkning af stærke drikke i ”Tyrolerkroen”. Januar 1943 er kroen åben og – anbefales det ærede publikum -. I 1946 averteres med krofrokost, skummende øl og kælderkold snaps.

I somrene 1948 og 1949 var der både lør- og søndage dans i skoven. Indtil 1951 er der kro i Frederiksdal.

Arkitekterne Møller og Wichmann lejede sig ind i Frederiksdal i 1964 og købte i 1969 ejendommen af Godsejer Knud Hviid på Vilhelmsborg. Ib Møller blev eneejer og stedet var både arkitektfirma og privatbolig. Siden sidst i 90’erne har Frederiksdal været privatbolig.

Klik her for at komme tilbage til oversigten