Kalender 2021 Februar

Lossepladsen i Lillenor. Fotograf ukendt.
Ajstrup Mergelselskab blev stiftet i 1923 og fra 1925 -1963 blev der gravet mergel i Ajstrup – Lillenor. Mergel er en kalkholdig lerart, der blev brugt til jordforbedring på markerne. Beder Malling Kommune tog i 1965 den tidligere mergelgrav i brug som losseplads. Et hegn blev sat omkring graven. Der skulle dagrenovationen og storskrald fra kommunen deponeres. Man havde før brugt en grusgrav i Krekær til formålet. Vognmand Søren Peter Pedersen fra Beder, fik 1. marts 1965 opgaven at køre renovation i Malling. Her holder han ved lossepladsen med sin helt nye Bedford 1965, der kunne laste 3,5 t. og var med tippelad. Når renovationen var tippet i graven, skulle der sættes ild til affaldet. En anden vognmand havde engang afleveret nogle store trækævler på lossepladsen, – det brændte i flere dage. Røgen drev over et stort område. Det blev senere, af hensyn til naboerne, forbudt at brænde affaldet. Ved kommunesammenlægningen i 1970, overgik renovationen til Aarhus kommune og affaldet blev derefter kørt til Lisbjerg forbrænding.
Malling Foderstofforretning ca. 1989. Fotograf ukendt.
Knud Andersen ved Malling Foderstofforenings lastbil, en Volvo FL7 intercooler. Bilen kunne laste 8-9 t. Malling Foderstofforenings to lastbiler havde numrene 17 og 28. Indtil ca. 1984, hvor Foderstoffen fik egne lastbiler, havde man benyttet sig af Brdr. Nielsens vognmandsfirma i Malling. I 1999 blev Malling Foderstofforening (1900-99) en del af Aarhusegnens Andel Galten. Afdelingen i Malling blev nedlagt i 2006.

Tilbage til Billeder i egnskalender 2021