Kalender 2021 november

Beder Havebrugs- og Gartnerskole 1929. Fotograf Klougart.
Der var ikke langt fra tanke til handling, da man i Beder i 1889 besluttede at oprette en Havebrugsskole. K. N. Kristiansen sognefoged, formand for sognerådet og ejer af Kristiansgård, afgav 1.5 ha af sin jord. På grunden lå en bygning, der kunne bruges som skolebygning og bolig for forstander og elever. Et a/s af fremtrædende mænd i Beder blev dannet. Gartner M. C. Jensen, med eksamen fra Havebrugsskolen i Vilvorde, blev ansat som forstander 1. marts 1889 og 1. november åbnede skolen. Jensen blev i 1892 afløst af P. Henriksen. Økonomien var trang de første mange år. Mange gartnere kunne ikke se nogen ide i at sende deres elever på skole. Henriksen inviterede de lokale gartnere, når der var foredrag på skolen. Efterhånden fik han ændret holdningen til skolen, men økonomien gjorde at han måtte forlade stillingen. Niels og Kirstine Klougart købte skolen af aktieselskabet i 1913 og fik med tiden rettet op på økonomien. De forpagtede 1.5 ha jord af Vilhelmsborg og oprettede et handelsgartneri for at supplere indtjeningen. Niels Klougart’s Ford T er her pakket og på vej til Gartnernes Salgsforening i 1929.
Beder Landevej 1947. Fotograf ukendt.
Der er opløb på Beder Landevej, eleverne på gartnerskolen har arrangeret et fastelavnsoptog rundt i byen. Bagerst i billedet kan man se en pyntet hestevogn, der vender tilbage til skolen. Den gamle skolebygning og forstanderbolig midt i billedet blev revet ned i sommeren 1968.

Tilbage til Billeder i egnskalender 2021