Kalender 2021 september

Gl. Østergårdsvej 16 Malling ca. 1930. Fotograf ukendt.
Der er besøg af venner fra Sønderjylland. Søstrene Vedel, Ingrid der står til venstre og Bertha beundrer bilen, der er en Morris eller MG. Vedels havde ikke selv bil. Ingrid foretrak at cykle og Bertha at gå. De står ved faderen bygmester J. P. Vedels tømrer, snedker- og malerværksted, Gl. Østergårdsvej 16. Værkstedet har endnu træbeklædningen foroven. Ser man godt efter, kan man stadig se den malede bort, – hele vejen rundt på værkstedet. Jens. P. Vedel og hustru Valborg kom til Malling i begyndelsen af 1890’erne. J. P. etablerede sig som bygmester. Der var gode tider for håndværkere, Malling voksede voldsomt efter 1884, da jernbanen blev anlagt.
Starupvej 20 Malling 1952. Fotograf I. Vedel.
Malling Gymnastikforenings sommerfest 1952. Hvert år fra 1947 og op i 50’erne arrangerede Malling Gymnastikforening en sommerfest for hele byen. Ingrid Vedel var i flere år ophavskvinde til et optog, der gik gennem byen. Optogene startede ved Landbrugsskolen på Starupvej og med et orkester forrest, gik man ad Bredgade til Egelund sportsplads. Et år var det H. C. Andersens eventyr; tableauer på pyntede hestevogne med børn som aktører. I 1955 havde Ingrid tømt sine skuffer og skabe, og klædt byens unge piger i kjoler fra forskellige år. I 1952 var temaet: Når familien skal i skoven! Drengen til venstre er Ove Pedersen på en cykel fra ca. år 1890. Til højre, på den sidste nye racercykel, er det cykelrytteren Valther Nielsen.

Tilbage til Billeder i egnskalender 2021