Ajstrup Skole

Ajstrup Byvej 19: Hovedskole 1876-1953

Norsmindevej 50: Forskole 1906-1953

Ajstrup Strandvej 1: Moderne landsbyskole 1953-1993

Klik på billederne for at se dem i en større udgave.

Ajstrup skole 1910
Ajstrup skole 1910.

 

Ajstrup skole

 

Ajstrup skole 1935. Lærer Alfred Kristian Hansen.

 

Ajstrup skole 1985

 

Farvel Ajstrup 1993

 

Citat fra Århus Leksikon www.aakb.bib.dk

Der har været skole i Ajstrup siden 1743, og på Ajstrup Byvej 19 og Norsmindevej 50 kan den, der kommer forbi, endnu få et lille, om end meget overfladisk indtryk af skolehistorien i det lille lokalsamfund.

 På Byvejen ligger to bygninger klos op ad hinanden. Der er tale om to skolehuse, og de repræsenterer hver sin tidsalder. Ingen kan være i tvivl om aldersfølgen, og det er naturligvis den “røde” skole, der er yngst og den, der i 1953 som hovedskole måtte lade livet sammen med pogeskolen (hvis rette betegnelse er “forskole”, idet en pogeskole, var en privatskole)  eller lærerindeskolen oppe på Norsmindevej. (Det var altid lærerinder, der underviste på forskolerne. De fik mindre i løn end deres mandlige kollegaer).

 En moderne landsbyskole blev i 1953 med Beder-Malling Kommune som bygherre og Ali Rasmussen som arkitekt bygget ved vejen, som fra Malling fører til Mariendal Havbakker og Ajstrup Strand, i krydset ved Elmosevej og Norsmindevej (nuværende adresse: Ajstrup Strandvej 1).

Til Ajstrup Skole, som blev den nye, ikke-årgangsdelte 7-klassede centralskoles navn, overflyttedes eleverne på skolerne i Ajstrup og Neder Fløjstrup, som samtidig blev nedlagt som selvstændige institutioner. Med en ny, årgangsdelt 7-klasset skole i Malling fra 1959 kom overbygningen dér året efter, og de fleste Ajstrup-elever fortsatte herefter skolegangen efter 7. klasse i Malling Skole.

Ved kommunesammenlægningen i 1970 var elevtallet 65, og i 1989 havde den ikke-årgangsdelte 7-klassede skole 56 elever foruden de til skolefritidsordningen tilmeldte børn.

Den lille og i kommunen yderligt beliggende Ajstrup Skole var til stadighed i myndighedernes søgelys som spareobjekt, og en nedlæggelse var lige op over i 1972/73, men det skulle vare endnu tyve år, før lukningen var en realitet i 1993.

I en periode herefter fungerede skolen som aflastning for skolefritidsordningerne i både Beder og Malling, men som tiden gik havde Århus Kommune ikke længere brug for skolen, og den blev stillet til salg. Det endte dog med, at skolen i Ajstrup i efteråret 1995 åbnede som det, der i pressen blev omtalt som en kæmpeudflytterbørnehave for godt og vel hundrede børn fra Århus.

Henning Spure Nielsen, Århus Byhistoriske Udvalg
Emneord: kommuneskoler, skoler

Retur til siden “Skoler”