Malling Skole

Kirkeskole i Malling fra ? (1743?)

I en periode er der ingen skoler i Malling

Før 1872 er der en skole, men hvor er den placeret?

Bredgade 48: Malling Bi-skole 1872-1895

Bredgade 46: Hovedskole 1895-1908

Tværgade 18: 2-klasset hovedskole 1908-1959

Lundshøjgårdsvej 19: 1959-

Se billeder fra skolerne. Klik her.

Citat fra Århus Leksikon www.aarhuswiki.dk

Malling Skole Det hele er lidt usikkert. Men noget tyder på, at Malling først sent fik egen skole, og at Malling-børnene indtil efter midten af 1800-tallet gik i skole i Pedholt. I hvert fald oplyser Trap Danmark i 2. udgaven fra 1879, at der er skole i Malling.

Det må dreje sig om skolen i Bredgade 48, som i 1908 blev afløst af en 2-klasset hovedskole i Tværgade 18 og pogeskolen i Bredgade 46 lige over for kirken. Som tiden gik, kom Malling-skolerne til at lide af pladsmangel, og undervisningen måtte i 50´erne finde sted ikke alene på skolerne inde i Malling by, men også på De gamles Hjem og Landbrugsskolen samt på den nye skole i Ajstrup og den gamle i Pedholt.

På denne baggrund var det let at argumentere for en ny og større Malling Skole, og en sådan blev da også indviet 6. august 1959. Der manglede ganske vist meget i, at skolen, der var tegnet af arkitekt Ali Rasmussen, var færdig, og denne omstændighed samt det forhold, at skolen som den første landsbyskole i landet i 1958 havde indført et 8. skoleår, betød, at den gamle forskole i Bredgade 46 måtte holde for endnu nogle år, indtil der langt om længe blev plads også til de små på den nye 7-klassede skole.

At realafdelingen og den købstadordnede skole kom til i 1960, og at det trods forældreprotester blev besluttet, at samtlige børn i 7. årgang skulle undervises på Malling Skole, var naturligvis ensbetydende med stadig øgede behov for plads og faciliteter, og resultatet blev, at skolen i de første 25 år af sin levetid, fra 1959 til 1984, blev udvidet ikke mindre end syv gange.

I 1970 havde skolen 433 elever; der var 575 i 1984, 459 i 1989, og i skoleåret 2000/01 meldes der om 568 elever fordelt på klassetrin fra børnehave- til 10. klasse med 141 børn tilmeldt skolefritidsordningen med navnet Prikken.

Rapporten om et skoleforsøg ved Malling Skole fra 1966 til 1969 gav ved offentliggørelsen genlyd landet over, og i ministeriet anstillede man sig mere end skeptisk med det resultat, at der blev sagt stop for efter forsøgsperiodens udløb at praktisere de pædagogiske tiltag, der havde været bærende for initiativet. Forsøget gik ud på, at man i 8. og 9. klasse holdt alle elever samlede i orienteringsfagene, mens de blev inddelt i fire grupper i færdighedsfagene fremmedsprog, dansk og regning med tillempet undervisning efter hver gruppes standpunkt og formåen.

Litteraturhenvisning: til lykke, Malling Skole 1959-84. 1984. Henning Spure Nielsen, Århus Byhistoriske Udvalg
Emneord: kommuneskoler

Retur til siden “Skoler”

Citat fra Århus Leksikon www.aarhuswiki.dk