Lokalcenter Eskegården & Malling Plejehjem

Denne site er en del af en rapport fra Kulturambulancen, Netværker april 1997. Klik her for introduktion og indhold

—-0000—-

Lokalcenter Eskegården

For at høre om muligheder og tilbud til ældre mennesker i området, har vi snakket med Ingrid Jespersen, som er leder af lokalcenteret og Malling plejehjem. Lokalcenter Eskegården med tilhørende ældreboliger er beliggende i Beder og er bygget i 1986. Der er cirka tilknyttet 150 medarbejdere til stedet. Eskegården er et samlingssted for mange mennesker i området.

Af tilbud og aktiviteter kan nævnes litteraturgruppe, tekstilværksted, gymnastik, foredrag. Nogle af aktiviteterne er brugerstyret andre er der knyttet personale til. Mange forskellige foreninger bruger Eskegårdens lokaler som mødested. Cirka 800 mennesker kommer på lokalcenteret hver uge. For at åbne lokalcenteret op ud til omverdenen, har man fra starten haft den tradition at lave fællesspisning for alle i området en gang om måneden. Hver gang er der fuldt hus, det vil sige cirka 100 mennesker i alle aldre. De mødes for at lave mad, spise sammen og få en svingom til Beder-spillemændenes musik.

Ingrid Jespersen siger, at hun ser det som sin opgave at være med til at fremme samværet blandt mennesker, på tværs af generationer. Vi har ikke været og er ikke gode nok til at udnytte hinandens ressourcer på tværs af alder.

Udover de tilbud der findes på Eskegården og Malling plejehjem afholder den lokale pensionistforening forskellige arrangementer i området.

Der bor cirka 780 mennesker over 67 år, de fleste har boet i området hele deres liv.

Malling plejehjem

Malling plejehjem er beliggende i Malling by, omgivet af et stort grønt område. Plejehjemmet blev bygget i 1935, og har plads til 30 beboere. For tiden er der planer om ombygning, så hver beboer får en større lejlighed. Tilbuddene til ældre som bor på hjemmet. er blandt andet: sang/musik, krop/ bevægelser, gudstjeneste en gang om måneden, kreativgruppe. spille-formiddage med ludo brætspil. beboermøder en gang om måneden. I tilknytning til plejehjemmet er der en café, som er åben for beboere og pensionister i området hver dag mellem 11.00-13.00.