Lokalt ungdomsarbejde

Denne site er en del af en rapport fra Kulturambulancen, Netværker april 1997. Klik her for introduktion og indhold

—-0000—-

Beder, Malling ungdomsskole har i 24 år, været en selvstændig institution ledet af Bent Strandgaard.
Men for 10 år siden blev ungdomsskolerne fra Solbjerg, Mårslet, Beder og Malling lagt sammen og Edward Pedersen fra Solbjerg er nu ungdomsskoleinspektør og Kai Pedersen viceungdomsinspektør, for alle 4 områder.
Alle byer er hver en selvstændig enhed, hvor der sidder en afdelingsleder, i Beder sidder Torben Nielsen og i Malling Bjarne Bachmann. Ungdomsskolerne henvender sig til unge mellem 14-18 år og elevtallet ligger på omkring 850, ligeligt fordelt på alle skoler. Dækningsprocenter er på cirka 80.

– Det høje elevtal skyldes vores sociale indgangsvinkel.
Vi koncentrerer os om at give de unge nogle gode fælles oplevelser på tværs af byerne, for eksempel skal 37 elever fra vildmarksholdene på en sommertur til Grønland.
I 1996 dannede vi foreningen Musical Syd, hvor vi er samarbejdspartnere og hovedsponsorer. I Øjeblikket opfører 30 elever musicalen Naxus Olympia. Et fantastisk flot stykke skrevet og instrueret af lokale kræfter.
Vores motorlokaler er endnu et tilløbsstykke. Her repareres mange knallerter, og nogle af de gamle elever kommer jævnligt både med knallerter og biler, siger Edward Pedersen.

Beder ungdomsskole

Beder har et elevtal på cirka 200, der kan tilmelde sig hold som: knallertkørekort, EDB, fiskeri, smykker, foto, guitarspil, magic, tysk, rejseforberedelse, fransk, design/syning, bodypainting, billedkunst, musik og med jagt, motocross og sejlads i den mest populære ende. Et nyt fag, der forhåbentligt bliver en succes, er go-cart.

Malling ungdomsskole

Her kører der fag som: foto, elektronik, musik, skønhedspleje, modelbygning, EDB, video, skønhedspleje, design/syning, kanoture og de mest besøgte er skiture der ofte går til Østrig, vildmarksture og surfskole. Nye kurser er: spændende mad. italiensk, elektronik, tør du og paintball.

SSP

I midten af 1992 opstod der nogle ungdomsproblemer i lokalområdet, og ungdomsskolerne syntes der skulle laves noget kriminalpræventivt arbejde. Derfor kontaktede de SSP i Århus og samarbejdet startede samme efterår. I januar 1993 blev folkeskoler og fællesråd også integreret. I dag er alle børne- ungdomsinstitutioner og hele foreningslivet med. Formændene for fællesrådets SSP-gruppe er Kristian Buhr fra Solbjerg, Mogens Brøndum fra Mårslet og Allan Pedersen fra Beder, Malling og Ajstrup.
Samarbejdet fungerer godt og kriminaliteten i området ligger nu på kun 2%.

-Lokale problemer skal løses lokalt, og det er vigtigt at være opmærksom på, at vi beskæftiger os ikke med personsager, udtaler Edward Pedersen.
Han fortæller også, at hvis der opstår alvorlige problemer på skolen , bliver landbetjenten kontaktet. Derefter tages der kontakt til børnenes forældre, og en fælles snak med børnene løser næsten altid problemerne. Dermed er den sag ude af verdenen.

Landbetjenten

Landbetjent Jens Verner har været ved politiet i 34 år. De Il år har han boet i Malling og opereret i Solbjerg, Ajstrup, Beder og Malling området.
-Jeg er landbetjent for omkring 20.000 mennesker, men der er ikke megen kriminalitet. Der er nogle få belastede områder, hvor folk bare sidder i deres lejligheder og drikker hele dagen. Det munder af og til ud kriminalitet, for eksempel indbrud for at få kontanter til at finansiere deres misbrug.
Ofte viser det sig at være arbejdsløse, hvis forældre heller aldrig har været i arbejde. Aldersgruppen er fra sidst i 20’erne til midt i 40’erne, det er sjældent de helt unge, siger han.
Jens Verner fortæller også at også at omkring 50% af befolkningen altid har boet i området, det vil sige, at alle kender alle. Derfor indløber der måske ikke helt så mange anmeldelser, som der kunne, da folk beskytter hinanden.

Samtale mellem generationer

Et nyt lokalt initiativ indenfor SSP er iværksat. Projektet hedder Samtale mellem generationer, og er udarbejdet af politiet og SSP i fællesskab. Lærere, socialpædagoger, politifolk klubarbejdere, forældre og elever er involverede og emnerne kan være: unges adfærd, kriminalitet, alkohol, kammeratskab, mobning, drilleri, gruppedannelse, tolerance, accept, komme-hjem-tider og hvad er et godt liv. Dialogerne finder sted på aftenmøder af 2-2% times varighed. Formålet er at skabe åbenhed, forståelse og afklaring alle parter imellem, gennem en positiv diskussion, ledet af kompetente folk. Erfaringer viser at mindst 80% af familierne deltager og afslutningsvis får alle tilsendt et referat af mødet.

Eksempel på et af Ungdomsskolernes fællesarrangementer. Se pdf – klik her