Malling Handels- og erhvervsforening

Denne site er en del af en rapport fra Kulturambulancen, Netværker april 1997. Klik her for introduktion og indhold

—-0000—-

Malling Handels- og Erhvervsforening blev dannet i 1981 af en gruppe erhvervsfolk og næringsdrivende, der mente byen manglede en forening til at varetage erhvervslivets interesser. Der er i dag 60 medlemmer og de fleste handlende, håndværkere og industrier i området er med.

–  Foreningens “Flagskib” er byens flag-allé, der smykker byen på alle officielle flagdage, fortæller Bruno Petersen, der foruden at være formand for handelsforeningen også er brugsuddeler.

–  Derudover er det muligt at leje noget af flag-alleen. Hvis man ønsker at markere en fødselsdag eller lignende, kan man få sat flag op på vejen for den beskedne sum af 100 kr. i startgebyr og ti kroner pr. flagstang, fortsætter han.

Aktivt engagement i byens liv

Bortset fra flagene er foreningen også aktiv ved byfesten, der afholdes den sidste uge af maj. Foreningen serverer gratis kaffe og rundstykker og sørger for, der kommer noget tivoli og anden underholdning.
Fællesrådet er også et af de steder, hvor foreningen er repræsenteret.
–  Den har vi stor glæde af. Fællesrådet har været et positivt tiltag for området, mener Bruno Petersen
–  Efter en noget forsigtig start er det blevet et sted, hvor man kan hjælpe og støtte hinanden til gavn for området, fortsætter han.

Sponsor for idrætten

Handelsforeningen spiller også en rolle området som sponsorer. Det er i stor udstrækning erhvervslivets sponsorpenge, der er med til at drive BMI og andre fritidsinteresser. Skal et større projekt løbe af stablen, er det handelsforeningen, der træder til med penge, og det er bl.a. via fællesrådet, man har fået de gode kontakter.

Samarbejde med Beder

Beder har for et par år siden startet en erhvervsforening. Stadig hersker der en vis konkurrence byerne imellem, så en fælles forening er der ikke grundlag for endnu, men man arbejder da sammen både om sponsorater til foreningslivet, byfesterne og har også udgivet en fælles annonceavis i efteråret, så man er både på tale- og samarbejdsfod.

Det er ikke de store og tunge industrier der tegner området. De fleste forretninger er drevet af ægtefæller, måske med en hjælper. Ingen af virksomhederne er af forurenende karakter, så der er ingen problemer med miljøgrupper m.m. Området opleves som et godt sted at drive sin forretning i. Der sker heller ikke den store udbygning. Et firma kommer til – et andet holder op – for øjeblikket er det meget status quo.