Malling Kirke – et forsvarsværk fra Middelalderen

Fortalt af Beder -Malling Egnsarkiv v/Kirsten Williams arkivleder

Indledning
Ofte tænker man ikke nærmere over de bygninger, som man dagligt kommer forbi. Kirken og kirkegården ligger midt i Malling by omkranset af stengærde, mange går igennem kirkegården for at skyde genvej fra nord til syd eller omvendt. Nogle har måske bemærket en opslagstavle ved den sydlige udgang om ruinen. Kirken er opført ca. 1150 med en lav mur på 1 m rundt om kirkegården, hvilket var en almindelig indhegning for at holde kvæg og dyr væk og markere kirkegårdens areal.
En befæstet kirke i Danmark er virkelig en sjældenhed, Malling er den eneste bevarede i Danmark fra middelalderen, bortset fra fire rundkirker på Bornholm Østerlars, Ols, Nylars og Ny Kirke. Rundkirkerne er dog konstrueret helt anderledes, her søgte befolkningen ly i de øvre stokværk. Malling Kirkes forsvarsværk var høje og tykke mure omkring hele kirkegården, en voldgrav mod vest og syd, sumpet område mod nord hvor der også var et naturligt kraftigt fald, et højt tårn mod syd og kun en indgang til kirken tæt ved tårnet.

Billede af udgravningen af tårnet 1942-1943. Kampestensmurer Jens Andersen og arbejdsmand Niels Christensen. I baggrunden avlsbygningerne til Lundshøjgård nedrevet i 1958.

Urolige tider
I den første halvdel af 1300-tallet var der krisetid i landet: Vejret gav misvækst, der var sult og inflation, landet var pantsat til de holstenske grever. De skulle have mest muligt ud af deres pant og beskattede befolkningen hårdt. Da Christoffer d.2. dør 1332, udnævnes der ikke en ny konge, så der var krigslignende tilstande, hvor landet blev plyndret af lejetropper. Dertil kom venderne, der tog på røvertogt mod danske kyster.
Det er i denne periode, at kirken befæstes.
Den oprindelige mur forstærkes med en kappe af to ydre lag kampesten på begge sider og bygges op i højden. Udover den oprindelige mur er der i midten kilesten plus jord og mindre sten- muren er 2,5 m i tykkelse og 3,5 til 4 m høj. Mod vest og syd mod Bredgade og Malling Kirkevej er der en voldgrav 4 m bred og 1 ½ m bred.
Mod Malling Kirkevej og den eneste indgang opføres en rundbygning, som man antager har været op til 14 m højt.

Vi ved ikke, hvem der har opført forsvarsværket. Det er helt utænkeligt, at kongemagten skulle befæste en landsbykirke. Aarhus Domkapitel ejede kirken fra 1336, det er heller ikke sandsynligt, at de skulle ønske at bekoste et forsvarsværk. Man formoder, at det er de rige bønder, der er gået sammen og har skaffet både kapital og arbejdskraft. De har haft en fælles interesse i at de selv og landsbyens folk og deres dyr kunne komme i sikkerhed.
Rundbygningen har haft flere stokværk, man antager at der har været et andagtsrum og en beboelse. Under det daværende gulv er 30 personer gravlagt over en periode fra 1300-1415, kvinder, mænd og børn med fødder mod øst, hoved mod vest. Der var kun indgang fra kirkegården.

Udgravningen
Kampestensmuren bestod indtil 1874, hvor kirkegården skal udvides, men nedfalden og i dårlig stand. En del blev nedrevet og yderligere mere i 1901, hvor man dog omtalte fundet af en ”krum kampestensmur”. Det gik man ikke videre med- kirken ejedes på dette tidspunkt af Vilhelmsborg. Vi ved ikke, hvornår voldgravene blev fyldt op, og tårnet nedrevet.
Kirkegården skal udvides igen i 1942-43, og nu kom Nationalmuseet på banen og foretog en arkæologisk udgravning. En del af rundbygningen og muren rekonstrueres, og står som vi ser den i dag. Skeletterne blev taget op og undersøgt. Man kan ikke afgøre, om de tilhørte samme familie. Det kan vi gøre i dag med DNA test.
Udgraveren C.G.Schultz udgiver efterfølgende en diger rapport om fundene.

En udstilling i Malling Sognegård om befæstede kirker.
I foråret blev Arkivet og Malling Kirke kontaktet af Moesgård museum: Var vi interesseret i at vise en udstilling om befæstede kirker i Rumænien, som var på turne i Europa. Der var ikke udgifter forbundet dermed, og vi kunne få fremstillet nogle tavler om Malling Kirkes forsvarsværk. Så ja tak til tilbuddet, og udstillingen vises i Sognegården fra slut juni til slut juli. Der vil blive arrangeret rundvisninger på kirkegården i forbindelse med udstillingen, Mere om det i juni måned.

Tegning: Bjarne Nielsen