Malling Telefoncentral

Bredgade 60 i årene 1906-1970.

Fortalt af K. Williams og L. Frandsen Beder-Malling Egnsarkiv

Indledning
Jydsk Telefon-Aktieselskab (JTAS) blev stiftet i 1895, da 17 små private telefonselskaber, der alle var oprettet i 1880’erne, sluttede sig sammen. JTAS havde fra 1900 til 1995 monopol på telefondriften i Jylland nord for Kongeåen. I 1995 blev det sammen med de øvrige regionale selskaber fusioneret ind i TeleDanmark.

De første ca. 50 år var alle centraler i by og på land manuelt betjent. Telefonister forbandt samtalerne, fra den der ringede op, gennem ledninger i omstillingsbordet, til modtageren. Alle landcentraler var automatiseret omkring 1970.

De første landcentraler i Beder-Malling
Beder var først med en central på stationen ca. 1885 og 6 abonnenter. Malling i 1892 på købmandsgården nede ved stationen gennem en forbindelse til Beder. Norsminde kom til i 1915 og endelig Ajstrup og Fløjstrup i 1916.


Bredgade 60 med skilt på døren Skrædder Peter Lunn og nedenunder “Jysk Telefon-Aktieselskab offentlig samtale-station”. Bemærk telefonpælen udenfor og at huset ligger i gadeplan. I nu mange år har huset ligget lavere end vejen.

1.11. 1906 indgik skræddermester Peter Lunn aftale med JTAS om at blive centralbestyrer i Malling. Ca. 1909 købte Peter Lunn Bredgade 60 og byggede et nyt hus. Centralen blev oprettet med 22 abonnenter, deraf blev de tolv overflyttet fra Beder Central. Omstillingsbordet var til 32 linjer. Peter Lunn mente, det var mere end rigeligt, da der ikke kunne være flere, der ville have telefon i Malling. At det var en offentlig samtalestation, betød at folk, der ikke have telefon, kunne tilkaldes. Man kunne ringe op til centralen og anmode om at tale med Hansen i nr. 44. Hansen blev derefter hentet og samtalen gennemført. Det kostede naturligvis ekstra.

Skrædder og centralbestyrer Peter Lunn ved omstillingsbordet 1945

De første år var centralen var ikke åbent hele døgnet, men kun fra kl. 7.00 til 24.00. Søn- og helligdage kl. 8-11. Kun den person, der betalte abonnementet måtte bruge det. Andre skulle betale ekstra. Med i prisen var der samtaler af 3 minutters varighed. Overskred man de 3 min, måtte man betale ekstra, og ville man så have yderligere 3 min. oveni kostede det 3-dobbelt takst. Samtaler over 9 min. kunne slet ikke finde sted; man blev afbrudt fra centralens side.

Brochure fra Jydsk Telefon

Der kom jævnligt nye instrukser fra telefonselskabet, om hvorledes centralpersonalet skulle forholde sig til kunderne, og hvordan de skulle notere samtalerne.

Antal abonnenter stiger
Abonnenternes antal var i 1923 vokset til 88, og ca. der forblev det til 1950èrne. Befolkningstallet stagnerede også. Herefter gik det stærkt, de mindre centraler blev nedlagt, og abonnenterne lagt under Beder og Malling- 1980 var der 1900 abonnenter i Malling, 1400 i Beder.

Peter Lunn lod sig, efter sit 40-års jubilæum ved JTAS, pensionere i 1946, og hvad var mere naturligt, end at hans datter Carla og hendes mand Anker Knudsen overtog hvervet. Carla var sammen med søsteren Kamma vokset op med centralen, og havde deltaget i pasningen af denne, fra hun var en stor pige.

Pressefoto 10.07.70: Lukning af Malling Central

Da centralen blev automatiseret 10. juni 1970, var der foruden centralbestyrer Carla Knudsen, fem telefonister, to nattevagter og tre vikarer ansat. Kun to af disse fik med det samme arbejde på andre centraler, hvilket dog ikke kunne vare længe, da alle centralerne snart blev automatiserede.

Landsformanden for telefonisterne udtalte at ”Dødsklokkerne har nu også ringet for Malling Central, og abonnenterne har ikke længere de flittige telefonister til at hjælpe sig, – men må klare sig selv”.

Automatiseringen foregik dog ganske smertefrit, ingen abonnementer bemærkede noget. Men selvfølgelig var der ikke den service, at telefonisten kunne fortælle den der ringede op, at modtageren slet ikke var hjemme, og tit hvornår hun ventes tilbage. Det var naturligvis helt forbudt at lytte ind på samtalen. Kun ganske kort for at høre, at forbindelsen var etableret.

Carla, der fyldte 70 året efter lukningen, glædede sig til en pensionisttilværelse uden den daglige telefonpasning. Carla blev boende i huset til sin død i 1991.

I 2019 blev huset købt af en lokal håndværker, der i slutningen af september påbegyndte nedrivningen af huset. Snart står der igen, efter 110 år, et nyt hus på grunden.

—–ooooo—–

Efter at have læst ovenstående, har Claus Frausing sendt os sine erindringer som feriedreng om telefoncentralen. Læs dem her