Mariendals lyksaligheder

Fortalt af Beder-Malling Egnsarkiv/v. arkivleder Kirsten Williams

Mariendal på Ørnevænget blev opført som avlsgård til Vilhelmsborg i 1860. Jordtilliggende var på 146 tdr. land, der kom fra en fæstegård Christiansgaard tilhørende godsejer Thorkild Dahl, Moesgaard, en fæstegård Gl. Mariendal og mat.nr. 24a begge under Lensbaron O.C.L Güldenkrone. Mariendals hovedbygning er herskabelig, som der står. Derudover en lade, hestestald, vognport, kostald, beboelse- og materialehus.
Mariendal var indtil 1923 ejet af familien Gyldenkrone, derefter af godsejer Lars Hviid, Vilhelmsborg. Sønnen Aksel Hviid forpagtede gården til 1940, hvor han overtog den.

Mariendal set fra hovedhuset
Kirsten Hviid f. 1925 fortæller: ”Vi voksede op med en meget stor familie. Farfar og farmor var på Vilhelmsborg, så her samledes hele familien til alle højtider. Far (Aksel Hviid) havde fem søskende, så vi havde mange fætre og kusiner at holde jul med. Om sommeren kom min mor Grethes familie på besøg. De var byboere, og Mariendal var en kærkommen lejlighed til at komme en tur på landet. Mine forældre var meget gæstfri og gavmilde. Skulle en af folkene giftes, trådte min far altid til.
Min fars store lidenskab var galopheste. Hver søndag gik turen først i kirke og siden til væddeløbsbanen i Aarhus. De første år i hestevogn, siden i Ford. Under krigen forgik turen på cykel, for en søndag uden væddeløb var utænkelig.
Jagt var også en stor passion, hvert efterår blev de lokale børn tilkaldt til den årlige klapjagt, som alle så frem til.”
Aksel Hviid og hans kone Grethe var et gavmildt herskab, der altid sørgede for, at der var mad nok, og tilmed inviterede sine folk på teaterture med alt betalt, selv slikposerne! Om foråret købte han en fodbold, som der blev spillet med på gårdspladsen. Aksel Hviid havde ikke altid selv penge, og lånte indimellem af folkene. Lånene blev dog altid betalt tilbage til tiden.

 

Jægere med hunde på Mariendal ca.1955

Børnene på Mariendal.
Kirsten, Hans og Lars Hviid begyndte alle deres skolegang på den lokale Fløjstrup Skole hos frk. Rasmussen, når de var 7 år. Skolen lå ca. 2 km. Væk. Efter 3 år kom de i hovedskolen hos lærer Niels Hansen Nielsen. Han var ikke særlig skrap, men man lærte heller ikke ret meget fortæller Hans. Hvert år når der kom et nyt hold elever, begyndte det gamle hold forfra. Dét var en gammel skole med kakkelovn i skolestuen, hvor vi måtte stille vores våde fodtøj, vi havde så kludesko med til at skifte. Der var et lokum i gården, men ingen håndvask, så gik vi ind til fru Nielsen. Hun blev syg og døde, men lærer Nielsen blev hurtigt gift igen med hans kones søster. Så kunne lærer Nielsen få varm mad igen, og vi kunne få vasket hænder. Fra femte klasse blev børnene flyttet til Forældreskolen i Aarhus.
Hans havde en hund, der hed Fie og en hest Goliath. Om sommeren spændte han en lille to-hjulet vogn bag Goliath, og så kørte han sammen med kammeraten Ove til stranden og solgte kartofler, rabarber og jordbær. Fie havde Hans fået af sin søster Kirsten. Den vidste, hvornår Hans kom hjem fra skole, og lå ude ved vejen og ventede.

Besættelsen på Mariendal
Da Hans begyndte i skolen 1. april og var på vej d. 9. april, så han og Ove flyene lavt over landskabet. Drengene havde aldrig set et fly før, de satte sig grøften og kom derfor alt for sent i skole. Det fik de dog ikke skældud for den dag. Frk. Rasmussen var ellers skrap.
I 1944 fik Mariendal besked om at stille to værelser til rådighed for tre tyske soldater og en polsk krigsfange. Deres opgave var at opmåle og tegne kystarealet; tyskerne frygtede en allieret invasion, ikke kun langs vestkysten, men også i indre farvande.
Hans skriver, at han tit var inde på soldaternes værelse og lege med deres geværer og gasmasker. Nogle gange kom soldaterne op i stuen for at høre nyheder om krigen fra BBC.

 

Journalist Gunnar “Nu” Hansen er på besøg og står med familien Hviid på Hovedtrappen på Mariendal ca. 1955

Frasalg af jord og til sidst salg af Mariendal.
I perioden 1938-1940, hvor Mariendal fortsat hørte under Vilhelmsborg, blev 8 Tdr. land solgt fra til Aarhus Oliemølle og Frichs Fabrikker til feriekolonier for arbejderne. I 1940 30 Tdr. land solgt til sommerhusudstykning. Det havde været vanskelige vilkår for landbruget i mange år. Aksel Hviid solgte i 1953 jord og bygninger til Aarhus Kommune, men var forpagter til 1960. I 1959 blev der holdt aktion over indboet. En ny historie kan begynde på Mariendal.