Miljøproblemer i området

Denne site er en del af en rapport fra Kulturambulancen, Netværker april 1997. Klik her for introduktion og indhold

—-0000—-

Faldende vandressourcer

I Beder-området er grundvandsstanden faldet 12-15 m i løbet af de sidste 10 år, således at Giber Å er ved at tørre ud i perioder. Det skyldes det store forbrug af vandressourcerne til at forsyne 1/10 del af Århus Kommune med drikkevand.
I Beder bliver der hvert år hentet 2.500.000.000 liter vand fra undergrunden.

 Vandværker

Malling vandværk er lille privat vandværk, som forsyner ca. 1.400 husstande i Malling-området. Der bliver pumpet op ca. 45 m3 i timen fra en enkelt boring. I pressede perioder bliver der hentet vand fra Beder vandværk som er en af Århus Kommunes vandværker. Man prøver i dag at udføre undersøgelsesboringer for at finde nye steder i Malling, dog uden resultater indtil videre.
Vandværket har for nogle år siden fået problemer med “brunt vand” og et større forbrug gør det meget aktuelt at finde nye reserver. Problemet i undergrunden er at lerlaget er ustabilt med sårbare “huller”

Beders undergrund består primært af sand, som gør at vandet let kan trænge ned til grundvandet. Nogle steder er lerdæklaget over grundmagasinet meget tyndt og medvirker til at miljøet er meget sårbart overfor kemisk påvirkning. Århus Kommune foretager hvert år grundige undersøgelser fra alle boringer i Beder området. I januar 1996 blev der fundet små rester af ukrudtsmidler i en boring i Beder-området.

 Grønne initiativer

Århus kommunale værker og Naturforvaltningen støttet af, Beder-Malling og Ajstrup fællesrådet startede en kampagne i foråret 1996 om:

 “Sprøjte-frit område”

Der vil ikke blive anvendt sprøjtemidler til vedligeholdelse af kommunale arealer, veje, skoler, idrætsanlæg, grønne områder, m.m. i Beder-området.
Formålet med projektet er at fi erfaringer med vedligeholdelse uden anvendelse af kemiske bekæmpelsesmidler og derigennem at skabe grundlag for en beslutning om at gøre ordningen permanent for hele kommunen.
Beder og Malling er landbrugszoner og mange tror at landmændene er de største “miljøsvin”, men en opgørelse viser at mange private haveejere bruger alt for meget sprøjtegift pr. m2
Initiativet blev til en succes og mange er blevet ekstra opmærksomme på deres forbrug og en del “gode gamle opskrifter” til bekæmpelse af sygdomme/ukrudt er taget op af “mølposen”

 Den grønne guide

Folketinget afsatte i efteråret 1995 en ekstra bevilling på Finansloven til Den grønne Fond til at etablere et netværk af lokale grønne guider. Fællesrådet i Beder-Malling sendte en ansøgning til Fonden og området har som et af 28 steder i Danmark fået sin egen grønne guide.
En grøn guides vigtigste opgaver er at vejlede og rådgive beboerne og sætte gang i, med lokalt samarbejde, nye projekter, som f.eks. at afdække de vigtige hindringer for en miljøvenlig levevis og være med til at finde løsninger på problemer.

Fra l. Januar er Birte Buhl blevet ansat for en treårig periode. Hun har allerede tre ønsker:

l) forbedring af nærgenbrugsstation

2) Forbedre livskvaliteten ved bæredygtigt forbrug

3) Vandmiljøet

 Beder Naturformidling

For omkring 10 år siden begyndte en gruppe beboere i Egelundsparken at anlægge et kompostanlæg ved kolonihaven Spiren. Efter flere forsøg der etableret et komposteringsanlæg i samarbejde med Beder Gartnerskole, Katrinebjergcentret og deltagere fra Lilleskolen.
Beder Naturformidling blev stiftet for fem år siden afto beboer fra Egelundsparken, Hans Christian Eskildsen og Peter Kirk-Haustrup. Foreningens formål er at skabe ansvar og styrke opmærksomheden på det lokale miljø. Et af projekterne er den økologisk fælleshave.

Den økologiske fælleshave drives i fællesskab af 27 familier, primært fra Beder. Mange beboere har forsøgt sig med egen afgrøder med større eller mindre held.
Der bruges pædagogiske metoder til dyrkning af økologiske, velsmagende grønsager. En styregruppe på 3 personer finder ud af hvad og hvor meget der skal dyrkes og planlægge arbejdet.

Haven er inddelt i lange højbede for at gøre arbejdet lettere og ansvaret for bedene bliver lægges ud til den enkelte. I “domen”, et stort kuppelformet drivhus, dyrkes tomater, agurker og krydderurter.
“Domen” bruges også om foråret til spiring og formering af små planter. Fælleshaven fremstiller sin egen kompost af hestemøg.

 Sortering af affald

Der har ikke været forsøg med sortering af husholdningsaffald i Beder-Malling området. Beder Malling har en lille nærgenbrugsstation på Nymarken 12. Her kan private husstande aflevere alle typer affald i mindre mængder med undtagelse af husholdningsaffald.

 “Den sorte plet”

I mange år har diskussionen om placering af en losseplads i Malling-området, kun 600 m fra byen skabt protester i lokalområdet. 1 1986 blev der samlet 1700 protestunderskrifter. En stor losseplads, med tung trafik vil spolere både naturområdet mellem Malling og Norsminde Fjord.
De økologiske konsekvenser er uoverskuelige i et område med grundvandsproblemer. Indtil videre har Århus Kommune valgt at udvide andre lossepladser, men Malling står stadigvæk som placeringsmulighed i fremtiden (Regionsplan 1997, Teknisk anlæg).