Morgenbladet side 2

MANGE SABOTAGER DE SIDSTE DØGN
Over hele landet fører sabotørerne krigen videre mod fjendens anlæg og danske virksomheder og transportmidler, hvis hjul ruller for tysk regning. Vi skal nævne de sidste dages store og små sabotager. Der er atter torsdag aften rettet angreb på den sjællandske hovedlinje ved Hvidovre. Denne gang omfatter sprængningen ca 150 m skinne. Til udbedring af skaden har man måttet tage spor fra mere ubenyttede linjer. Mange andre jernbanesprængninger er blevet foretaget. F ex er dobbeltsporet mellem Bramminge og Esbjerg blevet afbrudt ved en eksplosion ved viadukten over Skolegade i Jerne. Et tysk ekspreslokomotiv er samtidig bombet af en mine, der var ophængt i en viadukt.

Sabotører har anbragt bomber i Ålborg Privatbaners værkstedsbygning, hvis maskiner blev ødelagt ved eksplosionerne. På Københavns Hovedbanegård er en godsvogn med tyske barakdele og på Østerport station 2 vogne med maskindele til Værnemagten sprængt i luften.

Et halvt hundrede arbejdere ved de tyske befæstningsarbejder i Grib Skov ved Kagerup blev holdt op af Frihedskæmpere, der tog værktøjet og arbejdernes penge, som siden er overgivet til Frihedsbevægelsen. Redskaberne er samtidig slået i stykker.

Tårnborgs mekaniske værksted i Lindholm er lagt i ruiner ved en serie bombeeksplosioner. Værkstedet var stærkt bevogtet af tyske soldater, der bl a havde maskingeværstillinger. 5 tyske lastbiler, 2 store elektromotorer og alle bygninger blev brandens bytte. Tyskerne kommanderede danske brandfolk ud på området trods fare for yderligere eksplosioner. Med revolvere i ryggen måtte de gå i arbejde, og netop da en af dem var nået hen til bygningen, eksploderede en bombe og brandmanden blev såret og kom på hospitalet.

En aktion er rettet mod den tyske entreprenør Schneffers værksted på signalbakkerne øst for Ålborg. Mens 6 tyske soldater var i færd med at læsse materialer, blev de holdt op af frihedskæmpere, som lagde bomber under 5 tipvognslokomotiver, der alle blev ødelagt. Værkstedet brændte ned til grunden.

Frihedskæmpere har i Elektronikfirmaet T. P.s værksted slået en elektromotor og en omformer i stykker med forhamre. Et større parti radiomateriel er ødelagt på radiofabrikken ”Radiometer” på Emdrupvej i København. I sabotagen deltog 25 mand, som anbragte 2 bomber. Også lagerbygningen blev lagt i grus. J.S.s motorforretning og bilværksted i (by) er ødelagt af 2 bomber. Sørensen har under hele besættelsen arbejdet for det tyske militær. A. S. værksted i (adresse) er totalt ødelagt. Sabotørerne bortførte en lastbil, en personbil. 2 lastvogne tilhørende vognmændene Peter Kjær og Fisker i Toftlund er sprængt. De kørte for tyskerne. 2 garager og 2 lastbiler er ødelagt hos vognmand J. U. i (by). 2 er ødelagt i Fredericia og 1 i Brørup. Vognmand B.s garage og lastbil i (by) er bombeødelagt. Endelig er 1000 l benzin fjernet fra maskinfabrikken ”Vulcan” i Maribo.

NYHEDER FRA HELE LANDET

JYLLAND
Efter indførsel af undtagelsestilstand i Esbjerg er en kanon opstillet på Torvet. Overtrædelser af forbuddet mod færdsel i spærretiden straffes ifølge tysk kundgørelse med døden.

Den 17 årige G. R. N., (by), som er kendt for sin omgang med tyskere i Give og Brande, havde forleden stjålet en revolver fra en tysk soldat. Derefter skød hun sig i Give anlæg. Gårdbestyrer C. S. I., (by) er blevet skudt af en tysk jernbanevagt, da han forleden færdedes på banelegemet.

ØERNE
Korsør Glasværks 3500 tons store kullager er beslaglagt af værnemagten. 24 soldater er sat til at passe på tyvekosterne. Det kom forleden til en flere timer lang ildkamp omkring Bysw station på linjen Maribo Nakskov. Frihedskæmpere rettede et angreb mod et tog med tyske skyts. 1 mand dræbt og 1 såret. Den fremtrædende nazist cykelhandler F. J. (by), som forleden blev skudt i S.toget til København havde våbentilladelse og hans lejlighed var forsynet med skydeskår. J. havde flere gange truet med, at der ville blive iværksat blodige repressalier, hvis der skete ham noget. Den 65 årige N. C. H. og den 15- årige G. H. (by) blev forleden dræbt af HIPO, som skød vildt efter det var lykkedes frihedskæmpere at befri en tilfangetagen kammerat. HIPO manden L. L. (by)blev dræbt ved samme lejlighed.

Til side 3 – klik her