Morgenbladet side 6

GESTAPOS SIDSTE HØST

ÅBENRÅ: Plantageejer J. P., (adresse), malermester C. J., (adresse), snedkersvend C. H. (adresse), slagtersvend C. C., (adresse), mejeribestyrer M. (adresse) og tjenestekarl P. M., (adresse).

Gestapo foretog i onsdags en omfattende razzia i Vordingborg. Blandt de anholdte er: Byrådsmedlem købmand H. P., fabrikant J. N., apoteker F., premierløjtnant K. J., officiant N. Tyskerne forsøgte forgæves at træffe to ledende konservative, frisørmester F. N. og LRS F. P. Endvidere arresteredes politifuldmægtig M. H., læge C., nogle politibetjente, cand. Pharm. K. S. såredes og førtes til Kbh.

I Næstved er overbetjent S., som tidligere har været tysk fange, atter anholdt og ført til Kbh. Politifuldmægtig R. H. og overbetjent G. blev forgæves eftersøgt.

I Ålborg blev 32 jernbanefolk hvoraf de fleste var lokomotivfolk arresteret og løsladt efter forhør. Senere blev de hentet til nyt forhør. De sigtes for kendskab til jernbanesabotage. Endvidere er anholdt ingeniør L., Østsjællands Elektricitetsværk, stationsforstander E. N. (adresse), vognmand J. J. og bogholder S. (by) samt H. J. P. R.. Den sidste anklages for at sætte fjendtlige plakater op!

I Vejle er maskinarb. S. E. R, I. M., K. L., E. N. og O. C. arresteret og ført til Kolding.

FJENDEN HAR DRÆBT

Den 27 årige fængselsbetjent, hvis historie vi fortalte i går, er afgået ved døden på statshospitalet i Sønderborg. Endnu en søn af afdøde havnedirektør L., den 21 årige N. L. er død i koncentrationslejr. Brødrene var arresteret flere måneder før mordet på faderen. Den 41 årige V. B. S. og den 23 årige V. L. T. begge fra (by) er døde i Neuengamme.

RØDEKORS MISBRUGES

Tyskerne har i mange tilfælde misbrugt Røde Kors mærket, idet de Lazarettog der kommer med sårede soldater fra Tyskland anvendes til almindelige militærtransporter ved returkørsel til Tyskland.

FJENDENS STORE OG SMÅ BEDRIFTER

Amtsfuldmægtig B. var en dag ude i sin båd på Julsø ved Silkeborg, da der pludselig blev affyret en række revolverskud mod ham og en ledsager. Skuddene kom fra en tysk soldat der var ved at indskyde sin revolver! Et af nazisternes illegale blade hedder FORUM. Det oplyses, at organet forestås af  J. S. og A. B. og B. J.. Under stilheden den 9. april i Hillerød skød en Gestapomand efter en dreng, der stod stille med sin cykel. Ved samme lejlighed optrådte helsingørstikkeren glarmester V., der nu har forlagt virksomhed til Hillerød. Han fulgtes med tyske Gestapofolk og var en af dem der skød.

Gestapo i Ålborg måtte forleden efter en anvisning af byvagten anholde to danske gestapomænd der lørdag aften under foregivelse af at skulle foretage husundersøgelse havde plyndret cigarhandler M.S. (adresse). De havde bl a bortført hans tobak samt 4000 kr i kontanter. Bagefter havde de kastet en kitbag, som de også havde stjålet hos S., men den ene af mændene havde glemt sit legitimationskort i den.

Husmand H. N. (by) ved Vejle blev forleden standset af 3 tyske soldater på Horsensvej. De forlangte at se hans kort og da han fik tegnebogen frem, stjal de dens indhold. K. N. er i øvrigt en kendt LS-mand.