Øvleslægten på Veilgården

Slægtsoversigt
1463-1470 Væbner Jes Persen.
1470-1524 Ejer ukendt.
1524-1567

Mickel Øuli gift med Birgitte Ibsdatter.
Mickel Øuli får pÅ Viborg Landsting sin ret til gården. Han eller hustruen må være barnebarn af Jes Persen.

1567-1593

Eske Mickelsen Øuli
Gift med Kirsten Eskedatter.
De skænkede malmlysestager til MaIling kirke med inskription, og navnet stavedes Eyfle.

1593-1633 Øffli Eskesen gift med Kirsten Sørensdatter.
1633-1690 Peder Øfflisen gift med Ane Jespersdatter.
1690-1732 Øffli Pedersen gift tre gange. Sønnen af første ægteskab med Ane Nielsdatter overtog gården.
1732-1765 Eske Øvlesen gift med Maren Nielsdatter.
1765-1783 Øvli Eskesen gift med Maren Nielsdatter, der sad med gården til 1803.
1803-1847 Eski Øvlisen gift med Kirsten Rasmussen.
1847-1855 Øvli Eskisen gift med Karen Rasmusdatter, datter-datter-datter af Øvli Eskisen, der havde Veilgard 1732-1765.
1856-1885 Christian Sørensen. Han gifter mig med enken Karen Rasmusdatter.
1885-1917 Øvle Kristiansen gift med Kirstine Cathrine Nielsen.
1917-1956 Kristian N. Kristiansen gift med Olga Margrethe Johanne f. Nielsen.
1956-1984 Knud Kristiansen gift med Marie.
1984-2009 Stig Øvle Kristiansen gift med Lone.
2009-2012 Enken Lone Kristiansen.