Satte kongen over ruinerne

Artikel i Stiften 1993 /  Røn

Sådan gjorde man i Norsminde for 100 år siden, da stumperne af en kirke skulle reddes.

For 1OO år siden måtte man gå utraditionelt til værks, hvis man ønskede et fortidsminde bevaret for eftertiden. Fredning, som vi kender det i dag, var dengang et ukendt begreb.

I Norsminde syd for Århus findes et godt eksempel på, hvordan en frednings-aktion dengang kunne gribes an. Fredag 6. juni 1975 er det 100 år siden, man kunne afsløre en buste af Kong Frederik VII. Lignende statuer blev på den tid sat op mange steder i landet, men i Norsminde er dét selve placeringen, der påkalder sig interesse.

Nogle gæve Norsminde-folk, deriblandt gæstgiveren på den gamle kro, Hans Sørensen Alrøe, havde med stigende bekymring fulgt den lokale kirkebygnings forfald. Af Kysing Kirke, som lå nogle stenkast fra kroen, var der efterhånden kun ruiner tilbage, og kirkegården var ved at blive lagt under plov.

Hans Sørensen Alrøe satte sig nu i spidsen for en aktion, der skulle redde de sidste stumper af den gamle kirke. Sammen med to andre krigsveteraner fra 1848-51 fik gæstgiver Alrøe rejst en mindebuste over Frederik VII— på toppen af kirkeruinen. På den måde blev der sat en stopper for yderligere fjernelse af mursten fra kirken.

Siden er flaget hvert år 6. juni gået til tops over kirkeruinen med Frederik Folkekær på toppen, og i dag er det initiativtagerens sønnesøn, Sneborg Alrøe, Norsminde gl. Kro, der står for den årlige ceremoni.

Andre steder på Odder-egnen var man knap så ivrig efter at bevare resterne af for længst nedlagte kirker. Der findes i dag ingen spor af kirkerne i Dyngby, Tvenstrup og Ulv.

Kysing Kirke menes at være gået gradvis i forfald i midten af 1700-tallet. En beretning om. at den skulle være skudt i grus af svenskerne i 1767, er aldrig blevet bekræftet af historiske kendsgerninger. Menigheden i Kysing-Norsminde hører i dag til i Saksild Kirke. men der har været præst indtil år 1790.

 

Ruin af Kysing Kirke, som lå nogle stenkast fra kroen.

Hans Sørensen Alrøe fik rejst en mindebuste over Frederik VII— på toppen af kirkeruinen.

Tilbage til: Kyststrækning fra Fløjstrup strand til Norsminde havn