Skoleinspektør Knud Iversen og Beder Skole

Knud Iversen 1991

Fortalt af Beder Malling Egnsarkiv v/arkivleder Kirsten Williams

Indledning
I efteråret 2020 fyldte tidligere skoleinspektør Knud Iversen 90 år. Det er i høj grad hans fortjeneste, at Beder Skole blev bygget efter de nyeste pædagogiske principper.

I 1960’erne var der voksende interesse for boligbyggeri i omegnen af Aarhus. Beder var tillokkende både med overkommelig afstand til Aarhus og Odder og tæt på skov, strand og natur. Grundene i Beder var også relativ billige. Tilflytningen var så betydelig, at skolens kapacitet måtte udvides og det ret hurtigt.

 

Skolesituationen i Beder
Da Beder-Seldrup skole på Kirkebakken (nu Beder – Malling Bibliotek)blev bygget i 1929, afløste den to andre mindre skoler: Seldrup Skole på Fuldenvej 135 blev anvendt 1791 – 1929, og Beder Skole på Kristiangårdsvej 3-6 fra 1891 – 1929.

I 1965-66 blev skolens 6.årgang undervist i Malling skole pga. pladsmangel i Beder. Mangel på undervisningslokaler var helt katastrofal. Nogle lokaler opfyldte næppe kravene til undervisning.

Forældrene protesterede voldsomt over at deres børn blev ”evakueret” til Malling og frygtede, at Beder Skole blev opslugt af Malling. Jalousien trivedes desuden mellem Beder og Malling, for det var jo tydeligt at kommunens interesse for skoleområdet lå i Malling. Skolen var her udbygget til en skole med 10. årgange.

Knud Iversen og kampen for en ny skole
K.I. blev ansat som førstelærer ved Beder-Seldrup Skole 1.3.1966. Skolens kontor fyldte en skotøjsæske. Det var ingen festdag, og modtagelsen var kølig hos lærerne. Deres forventning var at det var den konstituerede førstelærer Jonas Jonassen, der skulle have stillingen. To af lærerne søgte efterfølgende andet arbejde.
Kort efter blev K.I. præsenteret for et forslag til en ny skole tegnet af sognets ”stadsarkitekt” Ali Rasmussen fra Beder. K.I. var ikke imponeret- forslaget indfriede ikke fremtidens skolefunktion.
K.I. var jo ny og ikke kendt med Kommunen, men blev heldigvis bakket op af Fælleslærerrådet, der bestod af alle lærere i kommunen. De betegnede projektet som fantasiløst. Det var en presset situation, fordi tegningerne var udarbejdet og godkendt i Sognerådet. Det endte med at Sognerådet accepterede, at der blev afsøgt andre muligheder.

Midtjyllandsplanen ved Arkitektfirmaet Buhl og Klithøj, Randers.
I 1960’erne var der stort behov for nye skoler i hele landet. Nogle arkitektfirmaer konstruerede planskoler, der var af god kvalitet, fremsynede og hurtige at bygge. Byggeelementerne var standardiserede og kunne masseproduceres. Lokaleindretningen var fleksibel med flytbare vægge. I forhold til Midtjyllandsplanen måtte der en ændring til da der i Skoleparken var servitut på, at husene skulle være murstensbyggeri og med tegltag.

1967-68
Det nye skolebyggeri kom i gang i 1968, da der blev opført en pavillon på 300m2 med fire klasselokaler, et lærerværelse og et lille kontor. Det var en hektisk tid for lærerne: Der blev undervist på den nybyggede skole, i Beder-Seldrup skole, i kirkens konfirmandstue og i Ajstrup Skole. Ret hurtigt kom næste fase af byggeriet i gang med 5 pavilloner, der rummede flere klasselokaler, faglokaler, lærerværelse, kontor og en gymnastiksal. Skolen blev omdøbt til Beder Skole, 1.11.1969 blev Knud Iversen udnævnt til skoleinspektør.

 

Beder Skole 1970. Cykelstativ i forgrunden
Beder skole 1970

1970 og derefter.
Skolens behov for lokaler voksede fortsat i takt med stigende indbyggerantal. I 1970 blev Beder -Malling en del af Aarhus Kommune, og her besluttede man at næste etape af udbygningen skulle projekteres af Stadsarkitekten i Aarhus.
K.I. og stadsarkitekten var ikke altid enige om planerne, men her vandt arkitekten som regel. Der blev dog et godt samarbejde med Kommunen i forhold til lokalernes indretning, hvor der til et klasseværelse var selvstændigt toilet og grupperum. De sidste dele af færdiggørelsen bestod af kantine og boldspilhal. Skolebyggeriet havde taget ca. 10 år i alt.
K.I. skriver” Skolen blev vel ikke en arkitektonisk seværdighed eller skønhed, men den fungerede godt og gav mennesker rum for at leve liv, blive oplært og få opdagelser i”.
Knud Iversen gik af som skoleinspektør september 1991. Da han blev ansat i 1966, var det på en skole med omkring 40 elever og fire lærere. I 1991 var der 760 elever og ca. 50 lærere.


Kilde: ”Da Beder Skole blev bygget” af Knud Iversen Aarhus 2017