Skolerne i Beder og Malling gennem årene

Denne site er en del af en rapport fra Kulturambulancen, Netværker april 1997. Klik her for introduktion og indhold

—-0000—-

Seldrup skole Fuldenvej 135 blev opført i 1791. Det var børn fra Fulden, Bispelund og Fløjstrup mark, som gik i skolen. De blev undervist i en stue. 1 1810 blev der bygget et egentligt klasseværelse. Der var højst IO elever. Skolen blev nedlagt i slutningen af april 1930 da Beder- Seldrup skolen på Kirkebakken blev indviet.

Den gamle skole på Kristiansgårdsvej blev bygget i 1891. O. Jensen Dybkjær havde stillingen som enelærer og havde bolig i samme hus. Børnene gik i skole tre halve dage om sommeren, om vinteren var det mere. Den gamle skole blev solgt til Beder – Malling Sparekasse. der var oprettet i 1871

Faciliteter

1 1933 på den ny Beder- Seldrup skole var der 71 elever og 2 lærere, Dybkjær og fru Clausen. Skolen var en 3-længet murstensbygning. Det var kun lærerne, der havde et klasseværelse- ikke eleverne. Der var 3 lokaler og de flyttede efter hvad fag de skulle have. De havde eksamen een gang om året, med overværelse af bestyrelsen og kommuneingeniøren. Udstilling af det håndværksmæssige. 1 1935 blev hr Dalgård førstelærer. Fru Thyra Clausen tog i 193 1 organisteksamen. og blev samtidig ansat i Beder kirke, Der havde været et ramaskrig, for dette var meget uhørt. Tænk sig en kvinde!!!!

Undervisning

1 1958 var der 75 elever og 3 lærere. De havde nu dansk regning, historie og sang.

Om sommeren havde de store badedag. Lærere og elever cyklede til Ajstrup strand. Da det blev moderne med husgerning, fik de lov til at bruge Ajstrup skoles køkken. Ajstrup skole blev indviet i 1953, fordi det var en lille selvstændig skole med mange børn. Legestuen indrettede man i 1975, da førstelærerboligen blev ledig. Skolen blev nedlagt i 1993, og børnene blev flyttet til naboskoler. 1 1996 lavede man skolen til en udflytterbørnehave, kaldet Naturbørnehaven.

De nye skoler

Malling og Beder havde haft store skænderier om hvem der først fik en kommuneskole. Malling var først på banen og oprettede en kommuneskole, der ligger på Lundhøjvej 19. De har elever fra børnehaveklasse til IO. årgang, i alt 12 klasser. Inspektøren hedder Søren Valbak og Niels Krogh Jensen er bestyrelsesmedlem. Et par år efter fulgte Beder skole trop og de har fra børnehaveklassen op til IO. klasse, i alt 30 klasser med 665 elever. Skolefritidsordningen i Beder fungerer utroligt godt, skolen har også skolelæge og tandklinik. Inspektørens navn er Dorte Demuth, Poul Erik Jensen er skolens bestyrelsesmedlem.

Billeder af Beder – Seldrup skoler, som pdf-fil: Klik her