Til lykke til Veteranerne med 25-års jubilæum

En fortælling om motion, socialt samvær og frivilligt arbejde 1997-2022
Fortalt af Kirsten Williams, arkivleder Beder Malling Egnsarkiv

En række personer på gåtur i sneføre,
Snevejr ingen hindring.
Forrest Stinne Nygaard.

Indledning
i Egelund var der samvær for pensionister til forskellige former for veteransport hver torsdag. Der opstod et ønske om at udvide med fælles cykel- og traveture inspireret af en cykelklub for ældre i Harlev.
Det skulle ikke være en forening med kontingent. Deltagerne betalte et gebyr på 2 kr., når de deltog i en aktivitet, ingen tilmelding, man mødte bare op. Ib Dahl og Stinne Nygaard var blandt initiativtagere til ”Vi er i gang”, som dog hurtigt blev kaldt Cykelveteranerne.

Den første indbydelse
”Vi er en lille flok pensionister og efterlønnere, som vil forsøge at starte en cykel-og traveklub, ”Cykelveteranerne.”
Hensigten er hver anden uge at arrangere en tur enten i vores eget område eller til andre kønne steder fx Mols, Ry eller Samsø. Vi har tænkt os at hver anden tur bliver kortere og hver anden tur længere, så man selv kan vælge/fravælge, hvad man har lyst og kræfter til.
Hvis interessen er til stede, vil vi opslå månedsbrev med turene.
På Eskegården har man været meget villige og lovet os et lokale, som kan være vores fælles mødested.”
Prøveturen gik først på cykel til Bispelundsvej 44, hvor man så gik en 1½ times tid og drak kaffe bagefter. Deltagerne fik lejlighed til at fortælle om deres ønsker til næste tur.

26. februar 1997 blev den officielle start. Ib Dahl påtog sig at være praktisk gris med at planlægge turene, skrive programmet og få det trykt, som gebyret fra deltagerne blev brugt til. Eskegården blev det faste mødested.

1997-2003
4. Maj 1997 var der en artikel og flere foto i Stiften på en halv avisside. ” En cykeltur til et par kroner. Ældresport. Bevægelsesivrige ældre har stor succes med nydannet klub.” Det er ikke den eneste gang, Cykelveteranerne har været omtalt i aviserne.
Jørgen Ørskov har lagt turene fra 2012-2015 ind på to CD, så de kan genopleves.
Undervejs blev er også arrangeret rundvisning på forskellige erhvervsvirksomheder og uddannelsessteder fx Jyllands-Posten, Psykiatrisk Hospital og Beder Gartnerskole. I 2000 blev det til en tur til Læsø med overnatning og i 2001 en tur til Prag. Udenlandsturen blev dog en enlig svale.

I 2003 holdt Ib Dahl som praktisk gris, i stedet blev det en styregruppe på 3-4, der påtog sig arbejdet med at udarbejde programmet nu for tre måneder.
Program august-oktober 2003 er et godt eksempel på et efterårsprogram. Badetraditionen holdt dog op.
1.Bade- og travetur til Ajstrup Strand + madpakke, der spises i et sommerhus (hvor der også er fadølsanlæg!)
2. Bade- og travetur til Rude Strand
3. Cykeltur rundt om Norsminde Fjord
4.Travetur fra Hou til Hølken Strand
5.Travetur Rathlous Skov
6.Travetur Årslev Engsø 9 km
7.Travetur Ørnereden.

2005-2022
I 2005 ændrede man konceptet til, at det udelukkende blev traveture på gennemsnitlig på 4-5 km. Deltagerne syntes, at de lange cykelture blev for anstrengende. Nu mødtes man på parkeringspladsen ved Egelund, og deltes om bilerne ud til turens udgangspunkt. Styregruppen har bestemt, hvilken takst passagererne betaler- 10 eller 20 kr. til chaufføren, alt efter turens længde.
Efterhånden blev der tradition for nogle faste arrangementer: Foreningens fødselsdag sidste uge i februar fejres med Jæger The på Eskegården og dans, hvor Beder Spillemænd leverer musik. Sidste gang i december travetur i Beder med gløgg og æbleskiver.

Venter på de sidste

Tiden med Covid 2020- 2022.
Turene kunne naturligvis ikke gennemføres, dels pga. forsamlingsforbud dels fordi hele gruppen hører til den ældre og dermed mere sårbare del af befolkningen. Der har også efterfølgende været tilbageholdenhed med at deltage i større grupper. Hvor vi før 2020 kunne være op til 65 på en tur, er gennemsnittet nu 25.

Det må konkluderes, at Veteranerne har haft en solid succes med at få pensionister og andet godtfolk ud at gå samtidig med et socialt fællesskab. Princippet fra starten i 1997 er fastholdt med en løs organisation bestående af en styregruppe, der organiserer ture for tre måneder ad gangen. En økonomi der hviler på et deltagergebyr nu på 3 kr. pr. gang og adgang for alle uden tilmelding. Man skal bare møde op på parkeringspladsen ved Egelund onsdag i lige uger kl.9.