To kvindeskæbner

– Mette Marie Andersdatter f. 1831-d.1922 kaldet ”Pind Met Mari” og distriktsjordemor Hedevig Dorthea Nielsen Fredsbo f. 1858-d.1930

Fortalt af arkivleder på Beder -Malling Egnsarkiv Kirsten Williams

Indledning
En fortælling om to kvinder i perioden 1831-1930, en fattig kvinde hvis mand forlader hende og hun må klare sig med lidt fattighjælp, tigge mad og samle pinde i skoven og dog bliver hun 91 år. Som modsætning en selverhvervende højt respekteret jordemoder som selv har 7-8 børn, hvoraf en vistnok er udenfor ægteskab. Både at være selverhvervende, gift og få et barn udenfor ægteskab var meget usædvanligt i den periode,

Pind Met Mari

Da Mette Marie 91 år gammel, dør i 1922 skriver Pastor H. Kelstrup i kirkebogen:
Fattigunderstøttet kone af Fulden, Beder sogn. Datter af indsidder Anders Jensen og hustru Birthe Pedersdatter, Malling Mark. (en indsidder er en betegnelse for en gift eller ugift person af almuen, der bor til leje hos en gårdmand) Mette Marie har været gift med arbejdsmand Peder Bendtson, som for over 50 år siden forlod hende. Det vides ikke, om han er levende. Sidste fælles bolig var i Fulden, Beder Sogn.

I folketællingen 1916 under Fløjstrup betegnes hun som enke, husmoder, kan ikke arbejde pga. af alderdom, modtager fattighjælp. Mette Marie havde i Fløjstrup tilnavnet ”Pind Met Mari” fordi hun gik og samlede pinde til sit ildsted. Hun boede i et gammelt hus i ”Præsteskoven” lidt nord for Bispelundsvej 118. Skoven tilhørte Beder Kirke, deraf navnet. Kirken solgte skoven i 2003, dels til private, dels til Aarhus Kommune. Met Mari var meget fattig, gik rundt på gårdene og spurgte ”om de ikke havde lidt mad, de kunne undvære.” Hendes hus lå tæt på gården Anelyst i Over Fløjstrup. Der var hun tit for at passe børnene Anne og Johannes.
I 1960érne, når de ældre fra nabogårdene Fløjstrupgaard, Toftegaard og Kobjerggaard mødtes til kaffegilde, kunne de begynde at tale om denne gamle kone og sige, at nutildags var det ikke til at gøre arbejdsfolk tilfreds. Det var ikke sådan som ”Pind Met Mari”, hun var taknemmelig for et lille stykke flæsk. Til trods for de usle levevilkår blev Mette Marie Andersdatter 91 år.

Distriktsjordemorboligen på Bredgade 31

Distriktsjordemor Hedevig Dorthea Nielsen Fredsbo.

Hedevig er født i 1858 i Voerladegård og gifter sig i 1888 med Peter Fredsbo. I 1887 begynder Hedevig at virke som jordemoder først i Yding, senere i Hundslund og derefter i Malling Sogn fra 1902. Familien bor først i Neder Fløjstrup, hvor jordemoderen skal hentes i hestevogn for at nå frem til den fødende også i snestorm. Aarhus Amt bliver kraftigt opfordret til at sørge for, at jordemoderen får en bolig i Malling By og i 1910 står Distriktsjordemorboligen på Bredgade 31færdig, og Hedevig og familie flytter ind. Hedevig og Peter har syv-8 børn. De er ”brave og dygtige mennesker, gifte og i gode stillinger, som der står i Odder Avis.”
Hedevig er jordemoder i Malling Sogn fra 1902 til 1928. Helt op til sin pensionering som 70 -årig cykler hun rundt i det store distrikt for at tilse sine ”patienter”. Faktisk holder hun kun op, fordi hun falder for aldersgrænsen. Tjenesteboligen skal jo så fraflyttes. Svigersønnen murermester Chr. Andersen har bygget en ny villa med lejlighed til Hedevig på 1. sal.
Hedevig dør i 1930. I artiklen fra Odder Avis i anledning af pensioneringen efter 41 år som jordemoder beskrives Hedevig som ” et dygtigt og arbejdsomt menneske, punktlig og pligtopfyldende til det yderste.”

Til denne artikel er brugt en skrivelse af Eva Øvlisen Hansen ”I folkemunde kaldet Pind Met Mari” og oplysninger fra Hanne Vernegreen, som er oldebarn af Hedevig Fredsbo. Tak til begge.