Tysk luftmeldepost i Malling Bjerge 1940-45

Søren H.Jørgensen, Glud, skriver i 1995 følgende erindringer.  Vedrørende den tyske luftmeldepost i Malling Bjerge 1940-45.

En dag i ugen efter den 9de april 1940, blev jeg sendt til Ajstrup i et ærinde, vistnok efter rationeringsmærker. Og da jeg kom til Kirstensminde, holdt der en lastvogn, og rundt om den sværmede tyske soldater, med hjælme og geværer. Det så jo dramatisk ud, det var første gang jeg så noget til besættelsesmagten, før havde vi jo kun set flyvemaskiner.

Nå men jeg cyklede forbi med nogen betænkelighed, og fik mit ærinde besørget, jeg kunne da se at de var ved at udlægge en telefonledning i hegnet op mod Malling Bjerge.

Et par dage efter hørte vi så at der var oprettet en luftmeldepost på toppen af Ennehøj, den østlige ende af Malling Bjerge, på kanten af den gamle grusgrav, herfra er jo en vældig udsigt.

I de følgende dage blev denne post udflugtsmål for omegnens ungdom, alle var jo nysgerrige efter at se disse fremmede, det var ældre soldater 35-40 år, men ret flinke, vi fik da lov at bruge deres store Zeis kikkerter.

Der var ca. 10 mand, de boede i små telte på stedet, 3 mand var på vagt, opgaven var at melde om de flyvemaskiner der passerede posten, typen af maskinen og kursen den fløj, meldingerne telefoneredes til en kommandocentral i Århus. Der blev oprettet et net af poster over hele Jylland.

Der blev efterhånden bygget en lille hytte til vagtholdet oppe på kanten af grusgraven. I løbet af efteråret blev mandskabet indkvarteret i omegnen, nogle i Malling. I den første tid leverede koner fra omegnen ekstra forplejning, men det svandt hurtigt ind med den trafik, og styrken blev efterhånden mere isoleret.

Der blev bygget en større barak i bunden af grusgraven, og her blev de alle indkvarteret, og en kok sørgede for forplejningen. Til sidst blev der lavet afstivede skyttehuller rundt på kanten af grusgraven og lidt pigtråd blev lagt ud.

Mandskabet cirkulerede vist rundt imellem posterne i Jylland, men det må have været nogen lange år. Den 5de maj 45 forsvandt de lige så pludselig som de kom.