Kalender 1991 december

"Sørensminde", Pedholt, ved vintertide omkring 1900. Gården ejes i dag af Birthe og Bent Nielsen. De overtog gården i 1961 efter Bent Nielsens far, Thomas Nielsen, der overtog den efter sin far, Poul Nielsen, der overtog gården i 1875 efter Anders Nielsen, som udflyttede gården fra Pedholt i 1847. Besætningen på gården i 1949 var 4 belgiske heste til markarbejdet samt 20 køer og 20 ungkreaturer af blandet race samt en del grise. På den tid dyrkede man blandt andet hør. I dag laves alt markarbejde med maskiner, og besætningen er udelukkende grise.
“Sørensminde”, Pedholt, ved vintertide omkring 1900. Gården ejes i dag af Birthe og Bent Nielsen. De overtog gården i 1961 efter Bent Nielsens far, Thomas Nielsen, der overtog den efter sin far, Poul Nielsen, der overtog gården i 1875 efter Anders Nielsen, som udflyttede gården fra Pedholt i 1847. Besætningen på gården i 1949 var 4 belgiske heste til markarbejdet samt 20 køer og 20 ungkreaturer af blandet race samt en del grise. På den tid dyrkede man blandt andet hør. I dag laves alt markarbejde med maskiner, og besætningen er udelukkende grise.

Tilbage til oversigt kalender 1991