Kalender 1991 september

Nymarksvej 182. Når man kører ad omfartsvejen fra Beder mod Odder, kan man ikke undgå at lægge mærke til en smuk gammel vinkelejendom lidt til højre på Nymarksvej. Billedet viser, hvorledes ejendommen så ud før 1933, da det blev udvidet mod øst, så bindingsværket i dag kun ses på sydsiden af stuehuset. Billedet er sikkert fra omkring 1920. Huset er bygget i 1877.
Nymarksvej 182. Når man kører ad omfartsvejen fra Beder mod Odder, kan man ikke undgå at lægge mærke til en smuk gammel vinkelejendom lidt til højre på Nymarksvej. Billedet viser, hvorledes ejendommen så ud før 1933, da det blev udvidet mod øst, så bindingsværket i dag kun ses på sydsiden af stuehuset. Billedet er sikkert fra omkring 1920. Huset er bygget i 1877.

Tilbage til oversigt kalender 1991