Kalender 1993 november

Fæstningsruinen ved Malling Kirke, da den blev restaureret i 1943 - 44. Fæstningen, der anslås at være anlagt i 1200 - tallet, er et fortidsminde af ganske særlig karakter. På billedet ses kampestensmurer Jens Andersen, Fløjstrup, og en medhjælper i færd med at genopbygge ruinen. I baggrunden "Lundshøjgaard", hvis udhuse blev nedrevet i 1959, medens stuehuset til venstre nu er præstebolig.
Fæstningsruinen ved Malling Kirke, da den blev restaureret i 1943 – 44.
Fæstningen, der anslås at være anlagt i 1200 – tallet, er et fortidsminde af ganske særlig karakter. På billedet ses kampestensmurer Jens Andersen, Fløjstrup, og en medhjælper i færd med at genopbygge ruinen. I baggrunden “Lundshøjgaard”, hvis udhuse blev nedrevet i 1959, medens stuehuset til venstre nu er præstebolig.

Tilbage til oversigt 1993