Kalender 1994 december

Malling Kirke i 1908. Foran ses sprøjtehuset, hvor byens brandsprøjfe befandt sig. Når der blev brandalarm mødte Thomas Schou, Ceres depotet, op med heste, som trak brandsprøjten. Når sprøjten nåede brandstedet blev der dannet kæder for at vandspandene hurtigt kunne komme frem og fylde karret på sprøjten med vand, så slukningen kunne begynde. Hvornår spøjtehuset blev nedrevet vides ikke, men det er sikkert sket i forbindelse med udvidelsen af kirkegården. Af børnene på billedet kendes kun nr. 2 fra højre; det er Anne Pedersen, der har givet billedet til arkivet.
Malling Kirke i 1908. Foran ses sprøjtehuset, hvor byens brandsprøjfe befandt sig. Når der blev brandalarm mødte Thomas Schou, Ceres depotet, op med heste, som trak brandsprøjten. Når sprøjten nåede brandstedet blev der dannet kæder for at vandspandene hurtigt kunne komme frem og fylde karret på sprøjten med vand, så slukningen kunne begynde. Hvornår spøjtehuset blev nedrevet vides ikke, men det er sikkert sket i forbindelse med udvidelsen af kirkegården. Af børnene på billedet kendes kun nr. 2 fra højre; det er Anne Pedersen, der har givet billedet til arkivet.

Tilbage til oversigt 1994