Kalender 1996 november

"Enggården" Kirkebakken 129, Beder, set fra luften. Gården kan dateres tilbage til 1635 som selvejergård. Dette anfægtes 1828 ved et ejerskifte, hvor baron Gyldencrone vil overtage gården. Disse spændende begivenheder har pastor Klausager dramatiseret til et "Egnsspil", der opføres her i november. I mange år ejedes gården af den kendte Hans Buchardt Kristjansen, der var sognerådsformand. De nuværende ejere, Kirsten og Ole Therkildsen, overtog gården i 1970 efter Oles forældre, der købte den i 1948. Gårdens og dens beboeres historie vil samtidig med egnsspillet blive vist på en udstilling.
“Enggården” Kirkebakken 129, Beder, set fra luften. Gården kan dateres tilbage til 1635 som selvejergård. Dette anfægtes 1828 ved et ejerskifte, hvor baron Gyldencrone vil overtage gården. Disse spændende begivenheder har pastor Klausager dramatiseret til et “Egnsspil”, der opføres her i november. I mange år ejedes gården af den kendte Hans Buchardt Kristjansen, der var sognerådsformand. De nuværende ejere, Kirsten og Ole Therkildsen, overtog gården i 1970 efter Oles forældre, der købte den i 1948. Gårdens og dens beboeres historie vil samtidig med egnsspillet blive vist på en udstilling.

Tilbage til oversigt 1996