Kalender 1997 oktober

Denne ejendom havde adressen Bredgade 9 og lå' ved "Egelund". Den nyanlagte petanquebane ligger faktisk, hvor huset lå. Jorden havde matr. nr. 3f og 3g og var i 1878 udstykket fra "Lundshøjgård". Huset blev i 1904 aftægtsbolig for Ane Kirstine Sørensen. Sidste ejer var Christen Ove Christensen, som solgte til Beder-Malling Kommune, efter at det i 1963 var bestemt, at området skulle bruges til fritidsaktiviteter.
Denne ejendom havde adressen Bredgade 9 og lå’ ved “Egelund”.
Den nyanlagte petanquebane ligger faktisk, hvor huset lå. Jorden havde matr. nr. 3f og 3g og var i 1878 udstykket fra “Lundshøjgård”. Huset blev i 1904 aftægtsbolig for Ane Kirstine Sørensen. Sidste ejer var Christen Ove Christensen, som solgte til Beder-Malling Kommune, efter at det i 1963 var bestemt, at området skulle bruges til fritidsaktiviteter.

Tilbage til oversigt 1997