Kalender 1998 april

Et Iuftfoto fra omkring 1955 taget af Beder Landevej med frit udsyn over landskabet mod nordvest. l forgrunden ses Johannes Kolds gartneri. Stuehuset er formentlig fra 1855. og således ét af de ældste huse i Beder. Gartner Kold købte det i 1941. Bagved ses Rasmus Christensens ga rtneri, som de købte i 1942 Der blev drevet gartneri på jorden. indtil den blev udstykket omkring l979.
Et luftfoto fra omkring 1955 taget af Beder Landevej med frit udsyn over landskabet mod nordvest. l forgrunden ses Johannes Kolds gartneri. Stuehuset er formentlig fra 1855. og således ét af de ældste huse i Beder. Gartner Kold købte det i 1941. Bagved ses Rasmus Christensens gartneri, som de købte i 1942 Der blev drevet gartneri på jorden. indtil den blev udstykket omkring l979.

Tilbage til oversigt 1998