Kalender 1998 februar

Konfirmationsbillede fra 1964 med konfirmandcr fra både Beder og Milling l. rk. fra v: Lilian Sørensen. Anne Birthe Mikkelsen. Jonna Jensen, Elsebet Jensen, Lilian Pelersen, Karen Bundgaard, Gerda Krinensen. Birgit Jensen, Susanne Wammen, Lisbeth Øgendahl. 2 rk. fra v.: Frank Rasmussen, sognepræst Thorkild Wammen. Arne Madsen. Hartvig Øvlisen, Arne Koliander. Bodil Jensen, Kirsten Olsen. Helle Michelsen. Jytte Rasmussen, Susanne Poulsen. Kurt Jensen. Lars Enksen. 3. rk. fra v.: Georg Gisselmann. Lars Olsen, Knud Helkjær, Erlmg Bentsen. Flemming ?. Knud Frislev, Flemming Jensen. Carsten Anker. Finn Jensen.
Konfirmationsbillede fra 1964 med konfirmandcr fra både Beder og Milling
l. rk. fra v: Lilian Sørensen. Anne Birthe Mikkelsen. Jonna Jensen, Elsebet Jensen, Lilian Pelersen, Karen Bundgaard, Gerda Krinensen. Birgit Jensen, Susanne Wammen, Lisbeth Øgendahl.
2 rk. fra v.: Frank Rasmussen, sognepræst Thorkild Wammen. Arne Madsen. Hartvig Øvlisen, Arne
Koliander. Bodil Jensen, Kirsten Olsen. Helle Michelsen. Jytte Rasmussen, Susanne Poulsen. Kurt Jensen. Lars Enksen.
3. rk. fra v.: Georg Gisselmann. Lars Olsen, Knud Helkjær, Erlmg Bentsen. Flemming ?. Knud Frislev, Flemming Jensen. Carsten Anker. Finn Jensen.

Tilbage til oversigt 1998