Kalender 1999 juni

5. juni 1999 er vores Grundlov 150 år. Da den blev vedtaget i 1849. var den en stor forbedring, og igennem mange år er Grundlovsdag blevet fejret som en festdag med møder og taler rundt omkring. Grundloven er grundlaget for vores demokrati og er en af de allerbedste og mest demokratiske love, der tindes i verden. Her er der grundlovsmøde i Egelund på 100 års dagen. Et kor fra Beder Skole under ledelse af førstelærer J. Kirk Dalgaard underholder.
5. juni 1999 er vores Grundlov 150 år. Da den blev vedtaget i 1849. var den en stor forbedring, og igennem mange år er Grundlovsdag blevet fejret som en festdag med møder og taler rundt omkring. Grundloven er grundlaget for vores demokrati og er en af de allerbedste og mest demokratiske love, der tindes i verden. Her er der grundlovsmøde i Egelund på 100 års dagen. Et kor fra Beder Skole under ledelse af førstelærer J. Kirk Dalgaard underholder.

Tilbage til oversigt 1999