Kalender 2003 februar

Østlige del af Malling i 1920'erne. Det er et interessant billede med mange spændende detaljer. Ved Malling Kirkevej ses t.v. nogle lagerbygninger, som hørte til købmandsforretningen på hjørnet (Danske Bank). For enden af vejen mellem træerne ligger Lundshøjgård, stuehuset er nu præstebolig. Nederst t.v. ses Gammelby Jensens forretning, og på modsatte hjørne af Gl. Østergårdsvej ligger skræddermester Georg Kristensens hus, det blev revet ned i 1959. Prøv selv at se nøje på billedet, og vil du vide mere om det, kan du besøge Egnsarkivet.
Østlige del af Malling i 1920’erne. Det er et interessant billede med mange spændende detaljer. Ved Malling Kirkevej ses t.v. nogle lagerbygninger, som hørte til købmandsforretningen på hjørnet (Danske Bank). For enden af vejen mellem træerne ligger Lundshøjgård, stuehuset er nu præstebolig.
Nederst t.v. ses Gammelby Jensens forretning, og på modsatte hjørne af Gl. Østergårdsvej ligger skræddermester Georg Kristensens hus, det blev revet ned i 1959. Prøv selv at se nøje på billedet, og vil du vide mere om det, kan du besøge Egnsarkivet.

Tilbage til oversigt 2003