Kalender 2009 forside

Gadeparti fra Beder Landevej set mod nord ca. 1918. Til venstre ses Beder Kro og gavlen af kroens rejsestald. Bygningen ligger på hjørtnet af landevejen og Stationsvej og er i dag indrettet til lejligheder. Rejsestalden er revet ned. Til højre ses Frands Jensens købmandsforretning. Bilen foran kroen er en taxa fra Århus.
Gadeparti fra Beder Landevej set mod nord ca. 1918. Til venstre ses Beder Kro og gavlen af kroens rejsestald. Bygningen ligger på hjørnet af landevejen og Stationsvej og er i dag indrettet til lejligheder. Rejsestalden er revet ned. Til højre ses Frands Jensens købmandsforretning. Bilen foran kroen er en taxa fra Århus.

Tilbage til oversigt 2009