Kalender 2009 juli

Juli Beder Mejeri, Kirkebakken 5 ved indvielsen i 1935. Forrest i billedet ses mælkekusk Søren Peter Sørensen og hans to piger Klara og Rosa. Mejeriet blev nedlagt i 1965, bygningerne anvendes fortsat til erhverv. Mejeriet på Kirkebakken afløste det gamle, som lå på Byvej 17, hvor der nu er indrettet privat beboelse.
Beder Mejeri, Kirkebakken 5 ved indvielsen i 1935. Forrest i billedet ses mælkekusk Søren Peter Sørensen og hans to piger Klara og Rosa. Mejeriet blev nedlagt i 1965, bygningerne anvendes fortsat til erhverv.
Mejeriet på Kirkebakken afløste det gamle, som lå på Byvej 17, hvor der nu er indrettet privat beboelse.

Tilbage til oversigt 2009