Kalender 2010 marts

Beder Landevej klargøres i 1924 med damptromle. Landevejene var vigtige for infrastrukturen. Person- og varetransport foregik fremdeles med hestevogn og så småt med automobil. Jernbanen kunne så langt fra klare alle transportbehov. Bygningen til venstre er Havebrugsskolens gamle hovedbygning, som nu er nedrevet. Personerne er: Michael Lauersen, Hans Aksel Nørum, Magnus Vejmand fra Sander, A.P. Due, Rasmus Ernsten, Niels Nielsen, tromlefører Sørensen fra Solbjerg og på vognen Frits Frederiksen.
Beder Landevej klargøres i 1924 med damptromle. Landevejene var vigtige for infrastrukturen. Person- og varetransport foregik fremdeles med hestevogn og så småt med automobil. Jernbanen kunne så langt fra klare alle transportbehov. Bygningen til venstre er Havebrugsskolens gamle hovedbygning, som nu er nedrevet. Personerne er: Michael Lauersen, Hans Aksel Nørum, Magnus Vejmand fra Sander, A.P. Due, Rasmus Ernsten, Niels Nielsen, tromlefører Sørensen fra Solbjerg og på vognen Frits Frederiksen.

Tilbage til oversigt 2010