Kalender 2011 juni

På Malling Kirkevej lå gården Lundshøjgaard på begge sider af vejen. Staldbygningerne er nu revet ned, stuehuset er i dag præstebolig, Kirketårnet ses i baggrunden. Til højre i billedet ses gavlen af stuehuset. Skorstenen i baggrunden hørte til savværket, der hvor SuperBrugsen ligger i dag.  Foto 1920-30
På Malling Kirkevej lå gården Lundshøjgaard på begge sider af vejen. Staldbygningerne er nu revet ned, stuehuset er i dag præstebolig, Kirketårnet ses i baggrunden. Til højre i billedet ses gavlen af stuehuset. Skorstenen i baggrunden hørte til savværket, der hvor SuperBrugsen ligger i dag. Foto 1920-30

Retur til oversigt 2011