Kalender 2013 juni

Malling Betonvarefabrik

Da murermester Ferdinand Holm døde i 1940, overtog hans sidste lærling Niels Anker Sørensen forretningen og cementstøberiet, der i 1947 flyttede til Bredgade 23 Malling, dengang Aarhusvej 8. Bygningen rummede også privatbolig. I 1970 begyndte pladsen at blive for trang, og en stor grund på modsatte side af Bredgade i industrikvarteret Sofienlyst blev købt. I 1980’erne kom sønnen med ind i firmaet, som ændrede navn til Malling Byggecenter.

Cementstøberiets grund blev solgt fra, og i 1988 kunne 12 andelsboliger Nyløkkevej A/B tages i brug. Administrationsbygningen blev efter en del forhindringer indviet som Ungdomsklub og senere som Fritidsklub for Malling Skole med kælenavnet »Cementstøberiet«. Fritidsklubben flyttede i 2012 til nybyggede lokaler ved Malling Skole.

Hvad bygningen nu skal bruges til, er endnu uafklaret.

Billede 1: Her ses de støbte cementringe og bygningen fra nord 1947. Billede 2: Malling Betonvarefabrik 1947 set fra vest (Bredgade). Billede 3: Murermester Ferdinand Holm i 1927, som etablerede det første støberi på nuværende Rønhøjvej, tidligere Rønne Allé.
Billede 1: Her ses de støbte cementringe og bygningen fra nord 1947.
Billede 2: Malling Betonvarefabrik 1947 set fra vest (Bredgade).
Billede 3: Murermester Ferdinand Holm i 1927, som etablerede det første støberi på nuværende Rønhøjvej, tidligere Rønne Allé.

 

Retur til oversigt 2013